ÅRSBERÄTTELSE

 

Styrelsens berättelse över verksamheten under 1991.

 

Ett välskött fornhem vittnar om förståelse för fädernas gärning. Många medlemmar i vår förening visar det genom sin insats i fornhemmet i Bjärka-Säby, som vi nu i 15 år skött efter bästa förmåga. Ju mer vi arbetar där, ju mer upptäcker vi vilken stor yrkesskicklighet och kunnande våra fäder haft. Det är en kunskap, sam vi gläds åt och vill föra vidare i vår bygd.

Även i år ökar medlemsantalet, vi är nu 343 medlemmar.

 

 

Årsmöte hölls den 7 mars och var som vanligt välbesökt. Hoffe Wikvist spelade, Viston sjöng och Rune Wikell berättade och visade bilder från längesen.
Styrelsen har hållit 6 st protokollförda sammanträden, dessutom ställt upp vid vandringar och träffar med skolungdom, deltagit i radiointervjuer samt kretsmöten och förbundsmöten.
Rune Almqvist spelade in hembygdsfesten på band och framförde den senare i ett radioprogram, liksom en videoinspelning om fornhemmet, som sändes i kanal 3 i TV.
Ulla Hågord har varit vår representant i samarbetskommittén.
Fornhemmet Även i år har vi fått mottaga en del maskiner och redskap. En tröska från Skälstorp av märket Champion, med text: Småbrukernas tröskverk. Frösåningsmaskin m m från lugnet, samt en körvandring från Fogelhult. Omkring 1000 personer har under sommaren guidats i Fornhemmet. Slåttergillet hölls traditionsenligt tillsammans med Linköpingsportens JUF-ungdom.
Hembygdsfesten fick i år en särskild inramning genom folkdansuppvisning av ungdomar från Riga i Lettland och Stureforsgillet. Hans Eneroth höll friluftsgudstjänsten och Viston sjöng. I år visade vi också en del hantverk. Spiktillverkning i smedjan av Bernt Schultzberg. Anette Jonssonsitt konsthantverk och Ingegärd Öberg vävde Bomtorps-duken.
Eklandskapets dag som vi var medarrangörer i samlade 500 personer. Alla vandrade kring på den kilometerlånga tipspromenaden. Bertil Wallin, Gårdeby, berättade och fick oss att se och uppleva den vackra natur vi har här.
Bomtorpet har alltmer blivit en värdefull tillgång. Vi forskar om bygden och har olika sammankomster där. Friluftsgudstjänsten, firandet av Sturefors-dagen och julmarknaden är arrangemang som Sturefors-borna gärna möter upp på. Bara julmarknaden besöktes av 100 personer i Bomtorpet. Många besökande hembygdsvänner får också ett gott mottagande (och guidning) av Vera och Nils Sjöbert.
Studiearbete I ämnet "Rikare skog" deltog många medlemmar. Vi samlades både i studier och flera intressanta exkursioner. God ledare var skogssakkunnige Sven Eriksson, Bjärka-Säby.Nästan samtliga yngre lantbrukare är med i datorkursen, som går i samarbete med Vist LRF-avd. Ledare är Börje Fredriksson, Sturefors.
Vidare fortsätter torpinventeringen, där kursdeltagarna har en god hjälp av våra filmer. Mikrofilmapparaterna har vi i alla 15 åren lånat av JUF och Studiefrämjandet. Ivan Thorn är den pådrivande ledaren i denna torp- och gårdsforskning.
Hembygdskvällen i servicehuset blev också den en lyckad samvaro. Många nöjda deltagare tog del av det rikliga programmet.
Hjortkälla En skrivelse till Länsstyrelsen angående sprängsten på Hjortkällaområdet gav effekt. Domängrus meddelade strax efteråt att 4 man städat efter sej och kört bort 3 kubikmeter sprängsten.
Vi gläder oss åt Länsstyrelsens naturinventering av hagmarker och lövskogar i eklandskapet här söder om Linköping. Deras rapport lyder: "Mycket höga natur- och kulturmiljövärden och de är riksintressanta". Pengar delas ut för bevarandet. Men nu undrar vi om inte det är dags att ta ett tag just mot Länsstyrelsen, som är tillståndsgivaren till just den största förstöraren i denna bygd.
Anslag Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar, som fullföljt ett aktivt hembygdsår. Vi framför även ett varmt lack till Linköpings kommun, som bidragit med anslag till vår verksamhet.

 

Styvinge och Bomtorpet den 16 jan 1992.

 

Ivan Thorn Anita Dahlstedt Oscar Ekman
Johan Brom Karin Druid Sven Tegnér Johansson
Gösta Johansson Lotta Ekdahl Nils Sjöbert
Ingmar Carlsson