Årsberättelse för år 1994

 

Årsmötet, som hölls första torsdagen i mars, var mycket välbesökt. Carl Ekman, Landamäre, berättade om Rallare Lindrot, "Gubben i lilla stugan". Hela familjen Ekman bidrog i programmet. En helkväll att minnas med bland annat en hyllningsvisa till vår förening.

Föreningen har 352 betalande medlemmar.

 

Den 13 april visade Bengt Eklöv sitt bildspel om det vackra eklandskapet , söder om Linköping, som vi bor i.

 

Fornhemmet.

Under sommaren 1994 har stora skaror intresserade guidats runt i Fornhemmet. Vi ser allt större intresse för gammal kultur och våra förfäders liv och arbete. Vi försöker hålla Fornhemmet i ett skick där besökarna får en känsla av liv och levande by, i stugor och ladugårdar står redskapen färdiga att fortsätta där våra fäder slutade. Här anas liv som präglat den mänskliga kulturutvecklingen.

Den 14 maj anordnades Trädgårdsdags i Bjärka Säby. Vi visade Fornhemmet för ett stort antal besökare. Styrelsen vill redan nu rikta ett stort tack till alla som arbetat med underhållet av både Fornhemmet och Bomtorpet. Det har varit reparationer av väggar, nya låsanordningar, källare och halmtak, ny anslagstavla, grindar och inte minst underhåll av de välskötta kryddträdgårdarna.

 

Slåttergillet går till historien som årets största arrangemang. Utöver Linköpingsortens JUF-are som stod för värdskapet hade Stureforsgillet kallat folkdansare som deltog i Nordlek. I alla hörn och stugor rörde sej ungdomar från Linköpings vänorter i Danmark, Island, Norge och Finland. Dessutom deltog ett 50-tal från JUF-s veteranträff som hölls på Bjärka-Säby gamla slott samma dag.

 

Hembygdsdagen den 14 augusti.

För första gången sedan vi börjat med våra hembygdsfester kunde den inte hållas på plats på grund av regn. Räddningen kom. Oförberett och snabbt kunde friluftsgudstjänsten under Hans Eneroths ledning hållas i Bjärka-Säby Kapell. Viston och Berit Eneroth sjöng och två barn döptes till medlemmar i vår församling. Efterföljande kaffe med hembakat smakade gott där vi satt i det vackra Annexet.

Anne Marie och Ove Berggården passade därefter på att sälja honung från våra flitiga bi.

Ett varmt tack till Sionförsamlingen för visat tillmötesgående.

 

Bomtorpet betyder mer och mer för särskilt byborna. Friluftsgudstjänsten fick även i år hållas i kyrkan på grund av regn.

Olika föreningar har hållit sina sammanträden i Bomtorpet. Studiecirklar som gått i samarbete med Studiefrämjandet har där haft ett trivsamt ställe att studera i.

På Stureforsdagen demonstrerades gammal teknik med bakning i stora ugnen och på julmarknaden såldes olika prylar med stor åtgång.

 

Studier om Bygden har fortsatt och särskilt torpen och gårdar kring Sturefors har forskats i under god ledning av Ivan Thorn. Nu i höst har vi också kommit igång med studier om bygden kring Bjärka-Säby.

 

Höstträffen i Servicehuset samlade fullsatt hus. Svea Andersson med rötter från Vist i tre generationer berättade inspirerande om tillkomsten av tegelbruket i Bjärka-Säby. Sven Olsson i Landeryd, dokumenterade med videon. Hembygdsföreningen har genom denna trivsamma kväll fått bra kunskap från svunnen tid.

 

Tårtkalaset för alla som arbetat och guidat 1000-talet besökare i sommar firades i samband med att alla Hembygdsgårdar höll öppet hus den 11 september.

 

Hjortkälla.

Vi känner oss mer och mer trygga för odlingslandskapets bevarande där genom att t.o.m. Domängrus har blivit intresserade av tegarna och haft visningar där.

I övrigt har både det medeltida Hjortkälla och våra rätt nyupptäckta, fornborgen och järnåldersgravarna haft ständigt intresserade besökare.

 

Anslag

Det årliga anslaget från Linköpings Kommun samt anslaget från Ida och Henric Westmans fond för utforskning av kyrkspången mellan Källsäter och Spånghagen är vi mycket tacksamma för.

Vi tackar även för äldre kort och föremål som vi erhållit under året.

Vi ser tillbaka på ett aktivt år 1994 och hoppas på ett nytt innehållsrikt år 1995.

 

Anita Dahlstedt Karin Druid Lotta Ekdahl  Ivan Thorn Oscar Ekman Gösta Johansson Sven Tegner Nils Sjöberth Ingmar Carlsson Styvinge och Bomtorpet den 16 januari 1995.

 

Styvinge och Bomtorpet den 16 januari 1995.

 

Anitha Dahlstedt Karin Druid Lotta Ekdahl
Charlotta Broms Ivan Thorn Oscar Ekman
Gösta Johansson Sven Tegner Nils Sjöberth
Ingmar Carlsson