Årsberättelse för 1995

 

Föreningen kan nu se tillbaka på 20 aktiva år och för varje år stigande medlemsantal, vi är nu 350 medlemmar.

 

Årsmötet besöktes av ett 75-tal medlemmar. Kalle Bäck berättade inspirerande historian om det svenska dasset.

 

Fornhemmet. Den 24 januari slutbesiktigades nya lås för dörrar och fönster. Smeden Bernt Skultsberg, Stafsäter, hade gjort ett bra arbete tyckte Gösta Johansson, Hovetorp, Ivan Thorn, Sturefors, Oscar Ekman, Bjärka Säby och Ingmar Carlsson, Björkbacken.

Den 10 mars meddelades i Riksradion att Tullen i Halmstad beslagtagit allmogemöbler som skulle föras ut ur landet. Pelle Druid fick fram kort på samtliga föremål. Inget från Fornhemmet fanns med.

Stiftelsen Natur och fritid har bekostat nya skyltar till alla husen. Samma stiftelses motsvarighet i hela Sverige har varit på en 2 dagars resa i Östergötland. Avslutningen var förlagd i Fornhemmet och Bjärka-Säby. Många erkännsamma ord framfördes om denna sevärdhet i Vist.

Utöver den vanliga skötseln har vi i sommar köpt brädor till nocken, vindskivor och skurlister på Drängstugan och Undantaget. Stig Lind har basat för detta.

 

Slåttergillet tillsammans med JUF-ungdomen blev en något annorlunda gille. JUF-aren Robert Silits hade tagit med häst och slåttermaskin som hjälpte till att slå årets goda växtlighet. Ett 70-tal deltog i slåtter och hässjning. Hembygdsdagen genomfördes i strålande sommarväder med traditionellt program.

Kaffet med allt hembakat bröd gick åt. Folk njöt och trivdes av en lyckad dag.

 

Torpskyltar. Ivan Thorns studiegrupp har sett till att 10 torp är i år utforskade och skyltar uppsatta vid de gamla husgrunderna.

 

Hjortkälla. Ett JUF-projekt med inventering av växter, historia och andra intressanta upplysningar har i år genomförts där. Bland rikliga besöksskaror i sommar märks bl.a. Naturalhistoriska föreningen och Tannefors Hembygdsförening.

 

Tre forskarcirklar om torp under Stafsäter, Sturefors och Bjärka-Säby arbetar vidare.

 

Två kulturaftnar i Servicehuset. Den första hölls den 26 april över ämnet Cedersberg. Eva Lundblad, Museet, berättade och visade glas därifrån.

I höstas fick vi via diabilder följa Kurt Hagström på en vandring kring Rengen, Hovetorp, Dånehall och Fornhemmet.

 

Den 11 juni var vi på besök kring Cedersbergs glasbruk och Bos Holmes ruiner. All god honung som producerats av våra flitiga bi i Fornhemmet har sålts. Vi tackar Ove Berggården för god skötsel.

 

Bomtorpet. Mycket tid har i år lagts ner på skrivelser och sammanträden med Linköpings kommun angående eventuellt köp av Bomtorpet. Nu mot slutet av året ser vi en lösning som kommer allt närmare.

I torpet har hållit vår sedvanliga friluftsgudstjänst, deltagit i byfesten och en synnerligen lyckad julmarknad med bl.a. levande tomte. Vi tackar Nils och Vera Sjöberth för gott arbete.

 

Linköpings Kommuns Honnörsstipendium har i år tilldelats Nils Sjöberth. Vi gratulerar! Det är den andre medlemmen i vår förening som fått detta stipendium. Vi är även tacksamma för det bidrag vi erhållit från vår kommun.

 

En utredning om kulturpolitiken inför 2000-talet är på gång. Vi arbetar vidare och tror att vi även i framtiden behöver en aktiv ideellt arbetande Hembygdsförening med ansvar för vårt kulturarv och att kunna föra det vidare i vår bygd. Låt oss hjälpas åt.

 

Vist den 16 januari 1996. Styrelsen.      Ingmar Carlsson

 

Styvinge och Bomtorpet den 16 januari 1995.

 

Ivan Thorn Anitha Dahlstedt Oscar Ekman
Lotta Ekdahl Sven Tegner Karin Druid
Nils Sjöberth Gösta Johansson Ann Marie Berggården
Ingmar Carlsson