Årsberättelse för år 1996.

 

Föreningens 24-de verksamhetsår präglas av nya framgångar. Medlemsantalet har ökat till 357 och är det största sedan starten.

Styrelsen har hållit 6 st. sammanträden.

 

Årsmötet hölls den 7 mars under som vanligt mycket god tillslutning. Nicklas Cserhaimi i Hembygdsförbundet berättade inspirerande om "Tusen år i vårt odlingslandskap". Vår för dagen nyutkomna jubileumsbok presenterades. Vi fick mottaga en större jubileumsgåva för vårt arbete och engagemang med Fornhemmet i Bjärka-Säby.

 

Det kraftiga vårregnet gjorde att vi blev tvingade att lägga ner grövre rör från Hjorthagen till åkern.

 

Föreningen hade äran att vara värd för Östergötlands Hembygdsstämma, tillsammans var vi 224 ombud som bevistade detta lyckade arrangemang. Anders Ekdahl berättade om Bjärka Säbys och Vist historia.

Karin Druid blev hedrad med Förbundets förtjänstmärke och diplom för många års aktivt arbete i föreningen.

 

Slåttergillet avhölls traditionsenligt med god tillslutning. Karl Persson, Skogs Norrgård, kunde 3 veckor senare köra hem allt hö som torkats i 9 st. hässjor. Våra bin, liksom alla andra bin, hade en lite extra besvärlig försommar, men kunde senare utföra sitt arbete. Vi kunde därför sälja god honung från någorlunda normal skörd.

 

Hembygdsdagen den 18 augusti var välbesökt. Sven M Hultkvist, för oss Vistbor välbekant, predikade denna vackra sommardag. Viston sjöng och Stureforsgillet folkdansade. Kulturafton i Servicehemmet. Kurt Hagström visade diabilder samt berättade om de små djuren i naturen och i höst kom Gert Fransén och berättade om järnåldern i våra bygder.

 

Hjortkälla. De av JUF-arna uppsatta informationstavlorna som berättar om sevärdheterna har fått mycket beröm. Bland de större gruppbesöken märks i år deltagare från Linköpings Pensionärsuniversitet och Lunnevads Folkhögskola.

 

Studiecirkeln om gamla torp under Bjärka-Säby har hittat ett flertal grunder och intressanta uppgifter om människor som bodde där.

 

Bomtorpet. Efter mycket förhandlingar och arbete kunde Nils Sjöberth på styrelsemötet den 15 oktober presentera en uppgörelse med Linköpings Kommun. Detta innebär att när vi undertecknat köpeavtalet på 3555 kronor och betalat jämte försäkringar är vi ägare till huset och ca 1300 kvm. tomt.

Styrelsen tog ett enigt beslut om detta. Ett stort tack till Sjöberth för gott arbete. Föreningen skall försöka vårda även detta gamla kulturhus så gott det går.

För styrelsen, våra studiecirklar och våra mindre sammankomster har vi fått en stor tillgång. Även för bygdens folk hoppas vi att Bomtorpet skall bli till glädje och nytta.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar som bidragit till ett aktivt jubileumsår. Genom föreningens verksamhet vill vi föra vårt kulturarv vidare i vår bygd.

 

Vist den 24 januari 1997.  Ingmar Carlsson

 

 

Ivan Thorn Anitha Dahlstedt Oscar Ekman
Sven Tegner Ingrid Lundqvist Anne Marie Berggården
Anders Ekdahl Nils Sjöberth Ulrika Andersson
Ingmar Carlsson