Årsberättelse för år 1997.

 

Våra forskarcirklar inom föreningen har även i år 1997 givit Vist socken ett nytt bidrag till vår historia. Sammanlagt har ett 10-tal av de till Riksantikvarieämbetet av oss anmälda fynden nu klassats som fornlämningar från järnåldern. Ekhagarna på gårdarna i Seltorp, Gräshorva och Styvinge hindras inte av fortsatt bete och skötsel på grund av upptäckterna, utan får ligga kvar som historiska minnesmärken från vårt kulturarv. Bygden vid Stångån har blivit rikare.

Medlemsantalet visar en ökning även för 1997. Vi är nu 360 st.

Styrelsen har hållit 6 st möten.

 

Årsmötet hölls den 13 mars. Ett stort antal medlemmar mötte upp, bl.a. för att lyssna på Anders Kaliffs och Rickard Holmgrens medryckande anförande om utgrävningarna i Jordanien.

 

Fornhemmet. Lagom till årsmötet kom studiecirkeln med en ny skrift om Fornhemmet. Ingrid Lundkvist har lett arbetet. På detta vis har vi fått en ny bra vägledning för besökande och oss själva.

Våra bin har varit flitiga och lämnat god honung. Många medlemmar har i sommar ställt upp i arbetet för att hålla Fornhemmet i gott och trivsamt skick. Hembygdsdagen var mycket välbesökt. Visning av gammalt hantverk och närvaron av häst och smådjur bidrog till trivseln i ett levande fornhem.

Slåttergillet tillsammans med JUF-ungdomen har också blivit en efterlängtad tradition i Fornhemmet.

 

I ett fullsatt servicehem visade Märta Almkvist och Eje Hardings filmen om Kinda Kanal och Robert Ekman visade Stafsätersfilmen från 1950-talet.

 

På kulturaftonen medverkade i år Jan Paul Strid, Universitetet, om Östgötadialekter.

 

Det vackra Bomtorpet är nu i vår ägo. Tack vare ett envist och idogt arbete av Nils Sjöberth, som fört föreningens talan mot förre ägaren, Linköpings Kommun, kunde köpet genomföras. Lagfart beviljades av Linköpings Domsaga den 21 januari 1997.

Traditionellt har där hållits en friluftsgudstjänst, Stureforsdagen och julmarknad, även samtliga styrelsemöten. Studiecirklarna och ett flertal av bygdens föreningar har också passat på att förlägga sina sammankomster dit.

 

Vi fick avslag på vår begäran om kommunalt anslag för året. Däremot är vi tacksamma för generöst bidrag från Westman-Wernerska fonden och Östgötastiftelsen - natur och fritid.

 

Styrelsen vill till sist framföra ett stort tack till alla som bidragit till att vi kan se tillbaka på ett gott år 1997 och så hoppas vi på ett nytt framgångsrikt år 1998.

 

Vist Bomtorpet den 21 januari 1998.

 

Ann-Marie Berggården Nits Sjöberth Ulrika Andersson Ingmar Carlsson

 

Anitha Dahlstedt Ivan Thorn Oscar Ekman
Sven Tegner Anders Ekdahl Anne Marie Berggården
Ingrid Lundqvist Nils Sjöberth Ulrika Andersson
Ingmar Carlsson