Årsberättelse för 1998

 

Det går inte att undvika att nämna om en regnig sommar och höst. Därför är det lika bra att börja med detta. Vad det betyder i extra arbete fick vi i föreningen känna på. Vi skördade ett tunnland råg med vår egen bindare - allt gick bra efter lite justeringar, men regnskurarna kom tätt. Rågen började gro... men efter 3 - 4 vändningar kunde vi börja och köra fram tre lass till Bjärka Säby. Ett lass fick vi lagt på taket som någorlunda takhalm, sedan bar inte marken kring Fornhemmet. Så nu står två lass på Lars Johans vagnar och väntar. Ger oss gör vi ju inte som medlemmar. Tidigt 1999 får vi hjälpas åt att slagtröska de bägge återstående lassen råg. Någon gång framöver skall vi hoppas att halmen är på plats och skyddar snickarbodens tak.

 

361 medlemmar är vi nu, det är skojigt att så många är med.

Styrelsen har hållit 6 styrelsemöten.

 

Årsmötet hölls den 5 mars 1998 med stor tillslutning. "Låtande Tjejer" sjöng och spelade flöjtmusik. Lars Frölich kåserade om ängens historia under flera tusen år.

 

Styrelsen har bestått av Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Anders Ekdahl, Anne-Marie Berggården, Sven Tegner, Oscar Ekman jr, Bertil Johansson, Ingrid Lundqvist, Hans Roos och Ingmar Carlsson.

Valberedning har varit Olga Johansson, Märta Almqvist med Stig Öberg som sammankallande.

 

Fornhemmet har varit grönt och vackert hela sommaren. Slåttergillet i samarbete med JUF gick undan. Hembygdsdagen var mycket välbesökt och solen sken som vanligt där.

 

Bomtorpet. Hans Roos har haft huvudansvaret där till allas belåtenhet. Friluftsgudstjänst har blivit en omtyckt tradition. På Sturefors-dagen bakades våfflor som hade stor åtgång. Olika styrelser, kommittéer och studiecirklar har pågått i Bomtorpet.

 

Uno Svensson har varit ledare för Blomstercirkeln och även haft en trivsam resa till Åsens By.

Hans Gustavsson har hållit i Torpcirkeln och har dessutom lett ett flertal välbesökta torpvandringar.

 

Studiecirklar, kulturprogram och studieresor har skett i samarbete med Studiefrämjandet.

 

Torpskyltar har satts upp på ett tiotal torpgrunder i sommar. Nu är därmed de skyltar uppsatta som vi och JUF har åtagit oss för Sturefors, Bjärka Säby och Stavsäter.

 

Vid Kulturaftonen i Servicehemmet visade Ivan Thorn våra diabilder på torp och gårdar.

 

I Servicehuset har vi i höst också påbörjat en intressant kurs om våra gamla kartor över bygden.

 

Tillsammans ser vi tillbaka på ett vått men ändå aktivt verksamhetsår och hoppas få möta ett nytt fint 1999.

 

För styrelsen

Bomtorpet den 20 januari 1999