Wist Hembygdsförening

Årsberättelse för år 1999.

 

Vi har glädjen att sista året på vårt 1900-tal se tillbaka på ett aktivt år. Utöver det traditionella deltog vi på Tröskans dag på Valla, Gamla Linköping. Vi visade upp våra erfarenheter i slagtröskning och hur man tog tillvara på skörden i olika moment. Denna kunskap var inte svår att förmedla, eftersom många medlemmar mer eller mindre hållit på med detta ända sedan föreningen bildades, allt praktiskt för att kunna rädda och underhålla våra halmtak i Fornhemmet. Tusental åskådare hade mött upp på Tröskans Dag.

 

Föreningen har under året haft 361 medlemmar.

Styrelsen har haft 6 möten och olika kommittéer har arbetat.

 

Årsmötet var välbesökt. "Sagan om den Holländska Tulpanen" berättad av Nils Årneryd och Vingkörens underhållning uppskattades.

 

Fornhemmet Bjärka-Säby är som vanligt vår stora samlingspunkt både i arbete och fest. Vi gläds över att så många besökare ser värdet i vår tidigare ändå rätt så nära historia, presenterad i Fornhemmet. TV öst har spelat in ett litet inslag där. Den ena sidan av snickarboden och vagnslidret har fått nytt halmtak. En hel del gamla inventarier har vi mottagit, bl.a. en 8 meters lång vattenledning i trä från 1800-talet. Hembygdsdagen var välbesökt, Hans Eneroth predikade och förrättade barndop. Stureforsgillet dansade och en del utställare visade upp sina hantverk.

 

Slåttergillet tillsammans med JUF gick ovanligt lätt, var det kanske den härliga medeltidsmusiken från Galta Galdr som bidrog.

 

Resan till Bråbygden med Uno Svensson som ciceron var omtyckt.

 

Kulturaftonen med Svante Lagman samlade 43 nöjda åhörare.

 

Bomtorpet,- mitt i Sturefors samhälle, sköts av föreningen. Ett flertal nöjda besökare vittnar om knektstugans betydelse i vår bygd. Friluftsgudstjänst, Stureforsdagen och Julmarknad har blivit traditioner som ser ut att fortsätta.

 

Studiecirklarna Gård, torp och bygdeforskning ger deltagarna och föreningen mycket av värde. Ämnet "Vårt 1900-tal" med insamling av bilder till en liten skärmutställning pågår.

 

Fyra stycken lyckade torpvandringar har genomförts. Vi har besökt de flesta torpen kring Vässentorp, Kammarbo, Röken, Källsäterstorpet, Ulriksdal, Stensäter och Murtorpet.

 

Wist hembygdsförening ser tillbaka på ett aktivt år och som vi hoppas skall föra oss in i ett fruktbart 2000-tal.

 

Vist den 18 januari 2000.

Styrelsen.

 

Anitha Dahlstedt Ivan Thorn Oscar Ekman Sven Tegner
Anne Marie Berggården Bertil Johansson Ingrid Lundqvist Hans Roos
Anders Ekdahl Ingmar Carlsson.