Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2000

I dag är det självklart att landsbygd, byar och gårdar hör tillsammans. För mycket länge sedan fanns det ingen landsbygd därför att det fanns varken städer eller tätorter. Vi hade ett land att vårda. För oss medlemmar i Hembygdsföreningen är det bygden vi värnar om. Ett fint exempel är, att vi tillsammans efter 25 års tid med ideliga uppvaktningar lyckats rädda Hjortkälla ytterligare 25 år från förstöring.

Vist socken har också fått en bredare och äldre historia genom nya upptäckter. Genom studiecirklar har gamla torpgrunder och fornlämningar visat sig riktiga och därmed införts i Forminnesregistret.

Medlemsantalet är nu 360. Tyvärr kommer varje år ett antal medlemsavgifter utan namn och adress.

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammankomster. Vid årsmötet kåserade Nils-Erik Pettersson och visade bilder från Linköping efter storbranden 1700. Föredraget blev så uppskattat att Nils-Erik, på mångas begäran, under året återkom ytterligare två gånger för att fortsätta berättelsen om det gamla Linköping.

Fornhemmet i Bjärka-Säby är ett historiskt mycket intressant utflyktsmål. Detta intygas av allt fler besökare. Slåttergillet präglades som vanligt av arbete med liv, lust och glädje. Hembygdsdagen firades traditionsenligt i vackert väder och med god anslutning. Med predikan av Hans Eneroth kommer livet och naturen så nära oss. Viston framförde till allas vår glädje sina välljudande sånger. Eklandskapsfonden presenterade sig och efter kaffet med hembakat bröd uppträdde Stureforsgillet med ett omväxlande program.

I sommar har ett vackert och tidsenligt sadeltak uppförts över vattenledningsstockarna.

Tack alla medlemmar som med guidning och arbete gör Fornhemmet så besöksvärt.

I Bomtorpet genomfördes tillsammans med Frälsningsarmén en friluftsgudstjänst med mycket sång och musik. Bomtorpet, som utgör lokal för t ex styrelsemöten, har också fått en allt större betydelse som samlingspunkt för bl a Stureforsdagen och julmarknaden. Ett stort tack till vårt nya värdpar Berit och Hans Roos.

Vår populäre studie- och reseledare Uno Svensson berättade livfullt om Östergötland när vi gjorde årets resa till Omberg. Utöver en vacker utsikt fick vi se de för Omberg karakteristiska växterna gulsippa, skogsbingel,, ramslök med flera.

Torpvandringarna fortsätter att samla många deltagare.

Under detta år har föreningen fått en uppskattad hemsida. Ett stort tack till medlemmarna Hans Hansson och Sven-Olof Ekström för detta.

Wist Hembygdsförening ser med tillförsikt fram mot det nya år då föreningen fyller 25 år. Detta jubileum firas också med utgivandet av en ny hembygdsbok, "Förr och nu i Wist", som under hösten tagits fram av en arbetsgrupp.

Bomtorpet Vist 23 januari

Anita Dahlstedt, Ivan Thorn, Oscar Ekman, Sven Tegnér, Ann-Marie Berggården, Bertil Johansson, Hans Roos, Anders Ekdahl, Cecilia Lindroth, Ingmar Carlsson