Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2001

 

Styrelsen för Wist Hembygdsförening lämnar följande berättelse över verksamheten under år 2001.

Jubileumsåret har präglats av extra aktiviteter, bl.a. har en skrift tryckts om "Förr och nu i Vist" och en mindre om Hjortkälla.

En annan utåtriktad verksamhet är att föreningen har en egen hemsida. Ett gott betyg för hemsidan är att redan över 3000 besökare varit inne och studerat den. Sven-Olof Ekström och Hans Hansson har mycket förtjänstfullt skött denna uppgift Många tacksamma besökare omvittnar detta.

Vi har under året haft 355 medlemmar. Styrelsen har hållit 6 styrelsemöten.

Årsmötet hölls den 1 mars. Viston sjöng och Henrik Ekman berättade om landskapets förändringar med hjälp av vackra bilder och Carl Ekman kommenterade en film från Bjärka-Säby på 1930-talet.

 

Övrig verksamhet:

 • Hägnadskurs i Hjortkälla.

 • Den 10 maj visades Östgötastiftelsen Natur och Fritid runt på Fornhemmet. Stiftelsens representanter uttalade stor uppskattning. Vår medlem Anders Kaliff överlämnar sina senast skrivna böcker, Arkeologi i Östergötland och Skenet från det förflutna.

 • Den 24 maj visade vi våra montrar från Kringstorp för ett stort antal intresserade på Bjärka Säby.

 • Under 20 st. trivsamma måndagskvällar och ett flertal arbetsdagar har medlemmar ställt upp och arbetat i Fornhemmet och Bomtorpet. I Fornhemmet har vi har fått fram friskt vatten i källan, städat, grävt, lagt ner elkabel och nytt golv i logen, ny vattenho åt djuren, förbättrat halmtaken och lagat staket m.m. I genomsnitt har 20 personer besökt visningarna på sommarsöndagarna. Dessutom har skolklasser från olika håll guidats.

 • Slåttergillet hölls traditionsenligt tillsammans med JUF. I anslutning till gillet hölls kurser i grässlöjd och järnsmide på gammalt vis. Dessa intressanta kurser var i samarbete med Östergötlands hemslöjd.

 • Den lyckade sommarresan gick i strålande sol till Harstena med 43 nöjda medlemmar. Uno Svensson var som vanligt en mycket uppskattad reseledare.

 • En vacker kväll samlades 40 st för att deltaga i Torpvandringen från Risnäs till Rudan. Glädjen var stor när vi även hittade grunden till det andra torpet som funnits i Rudan.

 • I friluftsgudstjänsten i Bomtorpet medverkade Frälsningsarmén med sång och musik.

 • Under Stureforsdagen och julmarknaden var Bomtorpet ett välbesökt och uppskattat mål.

 • På Hembygdsdagen däremot möttes vi i år av regn. Men med många medlemmars hjälp förflyttades hela arrangemanget till Bjärka Säbys gamla vackra och robusta Magasin. Hans Eneroth predikade och glädjen var stor när samlingen kunde genomföras programenligt med tak över huvudet.

 • Den 15 - 16 september deltog vi i Östgötadagarna och den 16 hade Linköpings Hembygdskrets sitt höstmöte. Bengt Samuelsson visade sitt vackra bildspel om Eklandskapet, det landskap som vi just nu befinner oss i.

 • Studiecirklarna är som vanligt en betydande del i vår verksamhet. Forskningsämnen i år har handlat om våra gamla kartor och Hjortkälla samt Växtkännedom med studier i många hagmarker i bygden . Nu i höst kartlägger vi hur våra gamla vägar gick i socknen.

 • Vid Studiebesöket på Sturefors berättade Ture Gabriel Bjelke med stor kunskap om slottet och Sturefors fideikommiss historia. 30 nöjda medlemmar tackar för besöket.

Under detta vårt 25-åriga jubileumsår kom det att handla rätt mycket om vården av vårt landskap. Det kanske inte är så konstigt när allt fler försöker styra skötseln. Därför kanske det är lämpligt att avsluta vår årsberättelse med Sten Selanders dikt om en som varit med och skapat en stor del av vårt nuvarande landskap och betytt mycket för det - - Bonden

 

Långt borta går en bonde

går och vänder

går och går

och livet strömmar ur hans händer

Han sår.

 

Han går där än med samma sving på handen,

om tusen år

Tyst vilar jorden efter skördeanden,

Men bonden sår.

Vi hoppas på en god fortsättning under kommande år för Wist Hembygdsförening.

Bomtorpet den 24 januari 2002.

 

Ingmar Carlsson, Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Oscar Ekman,

Ann-Marie Berggården, Anders Ekdahl, Bertil Johansson, Cecilia Lindroth,

Hans Roos, Bengt Gustavsson