Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2004

 

Föreningen har under året kommit ytterligare ett stycke på vägen mot ökade kunskaper om Vist sockens historia, dess människor och natur. 

Föreningen har 357 medlemmar. Styrelsen har haft 6 sammanträden. 

 

Årsmötet hölls traditionellt den första torsdagen i mars. Bygdespelmännen Lars från Skogs Vallmo och Johan och Rakel från Bomanstorp inledningsspelade i ett fullsatt församlingshem. Anders Ekdahl svingade ordförandeklubban och årsmötet godkände årets verksamhetsprogram. Eive Pantzar berättade och visade en uppskattad film om Original och originaliteter i Östergötland

 

Inför en ännu större publik hölls sedan en kulturafton med temat Tankar och bilder från "Gamla Wist", om hur Wist gamla kyrkby förändrades till Sturefors tätbebyggda samhälle. Under hösten upprepades succén med en repris för alla som inte kom med tidigare. Största delen av dessa lyckade inslag tack vare våra duktiga datapojkar Hans Hansson och Sven-Olof Ekström. Samma är det med vår omtyckta hemsida som besöks av 1000-tal varje år. 

 

Resan kring Sommen den 5 juni skedde som tidigare resor i fullsatt buss. Uno Svensson berättade om de bygder och den natur vi passerade och vi rastade på hans fina smultronställen. Maten smakade sedan gott på Torpöns Campingplats efter buss- och färjeresan. Alla kom lyckligt och välbehållna hem, om än en aning försenade efter Skuru gators besvärliga, men upplevelserika promenad. 

 

I hällande regn kom 47 medlemmar för att lyssna på Hans, Britas och Oves kunnande om Skorpa kvarns, Hovetorps trämassefabriks och Knutsbro kraftstations historia. 

 

I vårt Bomtorp har förutom alla styrelsemöten hållits friluftsgudstjänst tillsammans med Frälsningsarmén samt våffelfest och julmarknad. Dessutom har ett antal andra sammanslutningar haft sina träffar där. Kommittén för Bomtorpet har all anledning att vara stolt över sitt sätt att sköta vår mittpunkt i samhället. 

 

Slåttergillet vid Fornhemmet gynnades av riklig slåtterdagg. Tillsammans med Linköpingsortens JUF-ungdommar var gräset slagit och uppsatt på prydliga hässjor på rekordtid. Fornhemmet vid Bjärka-Säby har krävt sin sedvanliga omsorg. Några hus har fått nya knutbrädor och vindskivor. Staketet framför Sandstugan har förnyats. Ett nytt källkar har tillverkats av plankor av lärk från Nytorp, sågade på Hans och Rune Sundströms såg i Mörketorp. 

 

Hembygdsdagen hölls i strålande sommarväder. Omkring 250 personer deltog. Vår omtyckta prost Hans Eneroth som nu tjänstgjort under 25 år i vår församling predikade. Familjen Norberg spelade, Viston sjöng och Stureforsgillet dansade. 

 

På arkeologidagen den 22/8 fick vi genom arkeologerna Anders Kaliff och Maria Petersson ta del av Midsommarkullens historia. Anders och Maria, båda medlemmar i föreningen, visade historiska kartor över platsen och under deras ledning upptogs provschakt i kullen. Nils Åke Carlsson grävde med sin maskin försiktigt av grässvålen och många medlemmar hjälpte till med hackor och spadar. Vi hittade den gamla Kyrkvägen mellan Skog och kyrkan, liksom små benrester som ännu ej är tidsbestämda. 

 

Övrigt. 

 

Marianne och Ingemar Österberg, som sköter vår örtagård, har deltagit i en kurs om gamla torp och kulturväxter anordnad av Hembygdsförbundet och Studiefrämjandet.

 

Bygdeforskningen kring Skogs By och nu senast Risnäs by har givit oanade fina resultat. Växtstudierna på olika platser i socknen har givit deltagarna ökad kunskap och mycket glädje. Sällsynta växter hittas fortfarande på nya platser. 

 

Henrik Ekman har givit ut en mycket värdefull och vacker bok om De sista ängarna. Börje Gunnarsson har i Hällestad hittat gamla planscher av hus och åkrar kring Bjärka Säby, ritade av Karl Jönsson vid 1900-talets början. Dessa har nu erhållits av föreningen och förvaras nu i brandarkivet. Bengt Eklöv har givet ut en förnämlig CD-skiva om Eklandskapet. Vår medlem Karl Olov Bergman har givit ut en intressant skrift om sin och vår skyddsling dårgräsfjärilen som är mest utbredd i Vist. Anna Eskilsson vid Universitetet håller på med en avhandling om Hembygdsarbetet i bland annat vår förening. 

 

Till sist ett stort och innerligt tack till alla medlemmar som helt ideellt ställt upp och guidat, arbetat, slitit och visat upp vår bygd och deltagit i våra arrangemang! Det gör att vår förening är menings- och betydelsefull för alla i vår tid. Vi hoppas att så skall bli även i framtiden. Just nu förbereder vi ett rikt, aktivt jubileumsår 2005! 

 

Sturefors den 21 januari 2005.

Ingmar Carlsson, Ivan Thorn, Anita Dahlstedt, Oscar Ekman, Ann-Marie Berggården, Anders Ekdahl, Bertil Johansson, Cecilia Lindroth, Hans Roos, Bengt Gustavsson