Wist hembygdsförening

Årsberättelse för år 2006

 

Föreningen hade vid årets slut 367 medlemmar, en ökning sedan föregående år. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. 

 

Det 30:de verksamhetsåret har varit fullt av glädje och framåtanda. Många medlemmar har ställt upp med liv och lust i våra aktiviteter. Den av föreningen nyutgivna boken om Sturefors från kyrkby till villasamhälle blev en stor framgång och är nu såld i över 700 exemplar.

 

Bland årets aktiviteter kan nämnas:

Två medlemmar i vår förening, Henrik Ekman och Maria Peterson har givit ut mycket läsvärda böcker, De sista ängarna samt Djurhållning och betesdrift i Östergötland

 

Vi märker nu mer och mer vilken fast punkt vi har i bygden genom vårt ägande av Bomtorpet. Där har alla Vistbor möjlighet att söka vår sockens historia och även hjälpa till att hitta våra förfäders liv. Kännedomen om hembygden ger kraft att arbeta vidare för vår framtid. Tack vare Stureforsdagen, Våffelfesten och Julmarknaden mm är Bomtorpet ekonomiskt självförsörjande. 

 

Varje dag besöks vår hemsida av ett antal surfare som läser och forskar. Det är vår tids sätt att överföra kunskap om kulturarvet, något som är viktigt för vidare utveckling bl.a. i Vist. Hemsidan är en del av Hembygdsföreningens och Vist sockens ansikte utåt och ger många människor glädje över hela världen. 

 

Samarbetet med Frälsningsarmén, Svenska Kyrkan, Stureforsgillet, JUF-ungdomen och Studiefrämjandet är till stort värde och berikande. 

 

Styrelsen vill till slut framföra ett tack till alla som deltagit och vi ser med tillförsikt en bra framtid för vår förening. 

 

Sturefors den 20 januari 2007.

 

Ingmar Carlsson Anitha Dahlstedt Oscar Ekman Cecilia Lindroth 

Margareta Nilsson Ivan Thorn Bertil Johansson Marie-Louise Pettersson

Hans Roos Bengt Gustavsson