Wist hembygdsförening

Årsberättelse för 2008

Föreningen hade vid årets slut 375 medlemmar, det högsta medlemsantalet sedan föreningen bildades 1976.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.

Årsmötet hölls, beroende på lokalbokningsproblem, i strid med traditionen först andra torsdagen i mars (2008-03-13) i Församlingshemmet. Uppslutningen var god, ca. 120 medlemmar deltog.

Vid årsmötet godkändes såsom vid föregående årsmöte en ändring av föreningens stadga, som därmed trädde i kraft.

Johan Gertz och Rakel Fagius från Bomanstorp spelade och sjöng. Anders Vistby kåserade om Mitt liv som handlarpojke i Vist. Pelle Druid sjöng, ackompanjerad av Barbro Persson och Märta Almqvist läste en dikt.

Övriga aktiviteter och händelser under året:

 • Löpande underhåll, skötsel och vård av Fornhemmet och Bomtorpet har genomförts i sedvanlig omfattning. Därutöver kan speciellt nämnas: Yttertrappan till Sandstugan har ersatts med en ny dito. För skötseln av gräsytorna vid Fornhemmet har inköpts en åkgräsklippare. En container har inköpts för att undvika att blanda verktyg mm. för Fornhemmets skötsel och underhåll med Fornhemmets inventarier. Ett stort tack till ”de som gjort jobbet”, dvs arbetsgrupperna för skötseln av Fornhemmet respektive Bomtorpet! Men dessa arbetsgrupper behöver förstärkas!
 • Traditionsenligt höll Frälsningsarmén en friluftsgudstjänst i Bomtorpet.
 • Uno Svenssons uppskattade växtcirkel om blommor och kryp i odlingslandskapet. Under Unos konvalescens leddes cirkeln av Ingmar Carlsson.
 • En kulturafton arrangerades med information om bygden, främst för nyinflyttade Stureforsbor.
 • JUF och Hembygdsföreningen genomförde en kurs på Hjortkälla om hur man bygger och underhåller en gammal trinnegärdesgård. Över 40 personer deltog.
 • En skolklass, som i tidsenliga kläder under en hel dag besökte Fornhemmet för att göra en tidsresa, deltog med liv och lust i verksamheter som barn i deras ålder kunde göra på en lantgård kring år 1910. Dagen leddes av Cecilia Lindroth.
 • En historisk vandring gjordes vid Sturefors gård med Ivan Thorn som guide.
 • Årets bussresa gick runt Roxen med Jan Edlund från Svartmåla buss som förare och Uno Svensson som guide. Ett stort tack till dem båda! Vi besökte Stjärnorp, Stjärnorpsravinen, Rododendrondalen vid Kolfall, Grensholmen och Åhls borgruin. Det planerade besöket vid Munkeboda borgruin i Norsholm fick utgå pga. tidsskäl.
 • Hembygdsdagen vid Fornhemmet var välbesökt, trots ihållande regn. Några veckor senare bjöds alla medlemmar som hjälpt till i Bomtorpet och Fornhemmet på smörgåstårta och kaffe.
 • Vid årets andra kulturafton i Församlingshemmet lämnade föredragshållaren med mycket kort varsel återbud pga. sjukdom. Som reservprogram visades en videoinspelning med Gun Dahlqvist, som berättade om sin uppväxt på Vinstorp.
 • Slåttergille vid Fornhemmet i samverkan med Linköpingsortens JUF.
 • Besök på Hjortkälla av Hadidja Lansén, vars morfars morfars farfars far, Per Nilsson, var Torparen i Hjortkällan 1743-1771.
 • Besök av Östkinds hbf med bl.a. guidade besök på Hjortkälla, i Vist kyrka och Sturefors park.
 • Guidat besök på Hjortkälla för Eklandskapsfondens ledamöter.
 • Guidat besök i hällregn i Fornhemmet av Club Corvette Sweden Öst
 • Vid kulturhusens dag i samarrangemang med Riksantikvarieämbetet under mottot Smaka På Husen, hus för framställning, tillagning eller utskänkning av mat och dryck, serverades till ett 40-tal besökare soppa, kokt på ”gammal vis” över öppen eld i Lötenstugan.
 • Efter idogt arbete i ”Selma-cirkeln” hämtades boken Syster Selmas dagbok från tryckeriet strax före jul och är därmed klar för försäljning.
 • En arbetsgrupp under Margareta Nilssons ledning har vårdat vårt arkiv, mycket har åstadkommits, men mycket återstår att göra!

  Våffelfesten, julmarknaden, studiecirklarna, hemsidan och alla övriga, näst intill oräkneliga arrangemang och verksamheter, har varit av mycket stor betydelse för föreningen. Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar. Alla har vi hjälpts åt i ett aktivt och gagnande år i vår bygd. Till sist hoppas vi alla får vara med och forma ett nytt händelserikt år 2009!

Sturefors den 9 februari 2009.

Ingmar Carlsson

Rakel Fagius

Oscar Ekman

  Cecilia Lindroth


Margareta Nilsson

 
Ivan Thorn

 
Bertil Johansson

 
Marie-Louise Pettersson

 
Hans Roos