Wist hembygdsförening.
Årsberättelse för 2009.

Föreningen hade vid årets slut 373 medlemmar.
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.

Från årets verksamhet i Fornhemmet och Bomtorpet kan nämnas: 

  • En provisorisk lagning har gjorts av spåntaket på logen vid Löten. 
  • Ett nytt lager vass har lagts på vagnslidrets västra takfall. 
  • En ny brunnsvipp har satts upp som ersättning för den gamla dito.
  • Stenstolpar ersatte de gamla trästolparna vid grinden till Fornhemmet 
  • Bomtorpet med tillhörande uthus har målats utvändigt
  • Syrénhäcken vid Bomtorpet har kraftigt förminskats på såväl höjd som bredd
  • Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året
  • hjälpt till i Bomtorpet och Fornhemmet på smörgåstårta och kaffe.

Övriga aktiviteter:
Vid Klampenborg har upptäckts ett stort gravfält. Fredrik Samuelsson berättade för oss drygt 50 medlemmar om utgrävningarna.

Det välbesökta årsmötet hölls traditionsenligt första torsdagen i mars i Vist församlingshem. Gunnar Elfströms kåserade om Vist kontra Linköping vid 1800-talets mitt.

JUF och Hembygdsföreningen höll en endagskurs på Hjortkälla om hur man bygger en klassisk trinnegärdesgård. Verksamheten dokumenterades i ett fylligt reportage av Länstidningen. På Hjortkälla har också hållits en överlevnadskurs samt ett flertal studiebesök.

Den uppskattade studiecirkeln Om blommor och kryp i odlingslandskapet med Uno Svensson. Ett givande besök gjordes hos Maj Carlsson i Bekarp och Evert Langvall i Årteryd.

Kulturvandringen till Bos holme var intressant och givande.

Årets bussresa gick till Uknadalen. Vi besökte: ÅSSA Industri- och fordonsmuseum och Bruks-och Facitmuseet i Åtvidaberg, Forsaström vattenkvarn, Gärdserums kyrka, lunch i Falerum, Kolsebro gamla oskiftade by, Stenebo gruva och till sist besök vid ruinen efter Bo Jonssons borg Vinäs.

Eleverna i årskurs 4 i Vist skola fick göra en tidsresa bakåt i tiden och leva o arbeta en dag i Fornhemmet som vid 1900-talets början. "Skoldagen i Fornhemmet", har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Friluftsgudstjänsten tillsammans med Frälsningsarmén fick i år genomföras i kyrkan på grund av dåligt väder. Ragnar Persson berättade inspirerat om syster Selma och hennes dagbok.

Årets slåttergille med Linköpingsortens JUF vid Fornhemmet spelades in av TV4 fakta. 58 "slåttergubbar och dito gummor" samlades kl 10 o avslutade först kl. 15 efter många upprepanden och tidsödande omtagningar. Sändningen av programmet har enligt uppgift senarelagts till mars - april 2010.

Sveriges Hembygdsförbunds textilgrupp har genomfört en utställning vari ingått delar av våra högt värderade textilier i Fornhemmet.

Hembygdsdagen 2009 gynnades av vackert och lagom varmt väder. Publiktillströmningen var som vanligt god. Anders Vistby guidade publiken genom ett gediget program.

Nicklas Jansson vid Länsstyrelsen berättade om småkryp på ekar och Ingmar Carlsson berättade något om Bjärka-Säbys och Fornhemmets historia.

Föreningen deltog under rubriken Så gjorde vi i ett av Östergötlands hembygdsförbund arrangerat seminarium om torp och torpinventering.

Vid höstens kulturafton berättade gruppen Stay Close om Ted och Keneth Gärdestad och framförde några av deras musikstycken. Marie-Louise bjöd på hembakad äppelkaka. Anders Vistby kåserade om Jan-Erik Karlsson, Janne i Stohagen, Sturefors egen underhållare, eldsjäl i Stureforsrevyn mm på 1940-talet.

Föreningen har som gåvor erhållit ett antal äldre bruksföremål med kulturhistoriskt värde, ett stort tack till givarna!

Föreningens hemsida, som är en del av föreningens "ansikte utåt", har under året haft ca 5 000 besökare. Sedan starten har hemsidan haft över 38 000 besök.

2008 startades en studiecirkel med målsättningen att ta fram en ny bygdebok med arbetsnamnet 7 byar/gårdar i Wist. Arbetet har fortskridit även under år 2009, men ännu återstår mycket arbete innan boken är färdig.

För vår förening har Vist hembygd varit det centrala. Denna geografiska gräns har föreningen haft tydlig från starten 1976. I Anna Eskilssons bok Platser för en bättre värld och i en historisk tidskrift i Australien presenterades Whbf på ett berömmande sätt.

Våffelfesten, julmarknaden, studiecirklarna, - ja allt som anordnats av våra aktiva medlemmar, har gagnat vår bygd. Alla aktiviteter har givit ett kraftigt ekonomiskt tillskott genom kaffeverksamhet, lotterier, försäljning av böcker, honung och julkransar likaså. Styrelsen riktar ett stort tack till sponsorer och till de medverkande som sytt, vävt, bakat, byggt fågelbord, snickrat m.m. samt gjort ett gott arbete med vardagliga arbetsinsatser vid Bomtorpet o Fornhemmet! Vi hoppas på många aktiva år tillsammans!

Sturefors den 15 januari 2010.

Ingmar Carlsson  
Ordförande  

Berit Bergqvist Sekreterare

Teresia Ängarne Kassör

Anders Vistby Vice ordförande

Bertil Johansson

  Margareta Nilsson

Marie-Louise Pettersson

Cecilia Lindroth

Hans Eneroth

 Rakel Fagius

  Rune Sundström