Wist Hembygdsförening.

Årsberättelse för år 2012.

Föreningen hade vid årets slut 349 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem som traditionen bjuder första torsdagen i mars. Lasse Larsson Länsstyrelsen berättade om lo o varg i Östergötland. PRO-kören stod för sång o musik. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor.

 Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 • Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF.
 • Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem
 • Flytten av magasinet på Tacketorp till Bjärka Säby fornhem påbörjades en dag i maj och arbetet fortskred under året. Ett arbete som till största delen utförts av medlemmar i hembygdsföreningen. Efter godkänd avsyning kommer en stor del av kostnaden att betalas av Leader Folkungaland
 • Vårens kulturvandring: Torpgrunder o slagghögar i Mörketorp
 • Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. En tidsresa tillbaka 100 år i tiden i Fornhemmet med arbete och husförhör.
 • Årets vårutflykt blev en återupplevelse av barndomens skolresa då den gick till Rök-Alvastra-Omberg och Motala motormuseum.
 • Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan flyttades till Vist kyrka då det regnade.
 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem. Efter sommarens regn fanns det mycket smultron i växtligheten till de yngres förtjusning..
 • Botanisk vandring i Hjortkälla med kommunekolog Gunnar Ölvingsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.
 • Hembygdsdag vid Bjärka-Säby Fornhem. Besök av den tyska folkdansgruppen ”Klingendes Bogen”, andakt med Ulrika Scott försäljning av honung, tavlor, textilier, träkonst mm. Kaffe med hembakt bröd.
 • Våffelfest i Bomtorpet, välbesökt trots start i regn.
 • Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och dryck.
 •  Kulturarvsdagen ;Wist hbf representerades av Hans Hansson och Sven-Olof Ekström.
 • Vi deltog i Östgötadagarna med öppet hus Bjärka Säby fornhem som besöktes av ettbesöktes av ett 100 tal personer.
 • Vi deltog i Sturefors marknad. Medlemmar sålde böcker, honung och lotter.
 • Vid höstens kulturafton sjöng Vega Andersson och hennes man Lennart spelade gitarr. Christina Gustavsson o Ander Ekdahl framförde duetten Anders o Britta och ett bildspel över Tacketorpsflytten visades.
 • Två gamla böcker som blev stulna för 40 år sedan i Fornhemmet återlämnades tillsammans med ett brev från en ångerfull tjuv.
 • Julmarknad i Bomtorpet.
 • Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet. Torpcirkeln gjorde uppmätning av husgrunder vid torpen Lillsäter, Örebro och Flådra.
 • Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.
 • Spåntaket på logen vid Löten är i stort behov av förnyelse vilket bör/måste åtgärdas under 2013. Bidrag har sökts men ej beviljats.

Hemsida www.wisthbf.se

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 29 januari 2013.

 

Rune Sundström
Ordförande

 

Berit Bergqvist
Sekreterare

 

Håkan Gustafsson
Kassör

 

Anders Ekdahl
Vice ordförande

 

 

Bertil Johansson

 

  Margareta Nilsson

 

  Marie-Louise Pettersson

 

  Ingmar Carlsson

 

 

Cecilia Lindroth

 

Christina Gustavsson

 

  Hans Eneroth