Wist Hembygdsförening.

Årsberättelse för år 2013.

Föreningen hade vid årets slut 341 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 28/2. Före mötet sjöng Karin Elmehed med ackompanjemang av sina föräldrar på piano och gitarr. Henrik Ekman höll ett mycket intressant föredrag om vargar. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta kakor.

 Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 • Årets allt annat överskuggande verksamhet var flytten från Tacketorp till Bjärka-Säby Fornhem av ett magasin, skänkt av greve Thure Gabriel Bielke på Sturefors gods. Arbetet genomfördes av ett 40-tal av föreningens medlemmar. I magasinet visas nu delar av våra tidigare ej visade samlingar.

 • Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF.

 • Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem

 • Vårens kulturvandring gick till Kalvsveden-Håkantorp-Västerås-Lämbo.

 • Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. En tidsresa tillbaka 100 år i tiden i Fornhemmet med arbete och husförhör har genomförts.

 • Årets vårutflykt blev en resa norrut till Häfla Järnbruk, där vi gjorde en intressant guidad rundvandring.

 • Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan fick flytta inomhus till Vist kyrka pga regn.

 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem. Många deltog.

 • Botanisk vandring i Hjortkälla med Ingmar Carlsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.

 • Hembygds- och hemvändardag vid Bjärka-Säby Fornhem. Landshövding Elisabeth Nilsson medverkade och invigde Tacketorpsmagasinet genom att slå in en dymmel. I samband med invigningen fick Ivan Thorn motta Hembygdsföreningens förtjänstnål för sitt engagemang o arbete i hembygdföreningen. Försäljning av honung, tavlor, textilier, träkonst mm. Kaffe med hembakt bröd. Välbesökt.

 • Våffelfest i Bomtorpet. De goda våfflorna lockade många besökare.

 • Som ett tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och dryck.

 • Vi sålde böcker, honung och lotter på Sturefors marknad.

 • Vid höstens kulturafton berättade Sune Lindgren från Tage Danielssonsällskapet om allas vår Tage.

 • Julmarknad i Bomtorpet med kaffe, glögg o pepparkakor. Lotterier och kransförsäljning.

 • 2 studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet:
  * Torp och gårdar i bygden
  * Växtcirkeln som verkat sedan 1955 har inventerat Vist hembygdflora.

 • Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.

Hemsidan www.wisthbf.se har fått en ny webmaster, Mats Persson.

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vists skola, Studiefrämjandet, Leader,  Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 14 januari 2014..

 

Rune Sundström
Ordförande

 

Berit Bergqvist
Sekreterare

 

Håkan Gustafsson
Kassör

 

Anders Ekdahl
Vice ordförande

 

 

Bertil Johansson

 

  Margareta Nilsson

 

  Marie-Louise Pettersson

 

  Ingmar Carlsson

 

 

Cecilia Lindroth

 

Christina Gustavsson

 

  Greger Andersson