Wist Hembygdsförening.

Årsberättelse för år 2014.

Föreningen hade vid årets slut 330 medlemmar.
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 6/3.  Innan mötet spelade o sjöng PRO-kören. Ragnar Pehrsson läste ur Selmas dagbok o sedan kåserade prästsonen Jonas Hultkvist om sin uppväxt i Sturefors. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor.

 Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 •  I år byggdes ett vagnslider vid Löten med hjälp av ett flertal medlemmar.
 • Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF
 • Vårröjning i Bjärka-Säby Fornhem.
 • Vårens kulturvandring gjordes i Risnäs byar, Bengt Gustavsson berättade.
 • Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. En tidsresa tillbaka 100 år i tiden i Fornhemmet med arbete och husförhör.
 • Årets vårutflykt blev en resa till Tåkern o Holaveden.
 • Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan kunde genomföras ute i sommarvärmen.
 • Slåttergillet i Bjärka-Säby Fornhem. Många deltog.
 • Botanisk vandring i Hjortkälla med Ingmar Carlsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.
 • Hembygdsdag även kallad hemvändardag vid Bjärka-Säby Fornhem. Försäljning av honung, tavlor, textilier, träkonst mm. Kaffe med hembakt bröd. Välbesökt.
 • Våffelfest i Bomtorpet. De goda våfflorna lockade många besökare.
 • Som ett ringa tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta och dryck.  
 • Vi deltog i Sturefors marknad. Medlemmar sålde böcker, honung och lotter.
 • Vid höstens kulturafton kom Sven Linge o berättade om orgelbyggaren Wistenius som var bördig från vår socken. Rolf o Harald uppträdde med ett bejublat framträdande.
 • Julmarknad i Bomtorpet med kaffe glögg o pepparkakor. Lotterier o kransförsäljning.
 • Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet, En genomgång av torp i alfabetets ordning.
 • Guidning i Bjärka-Säby Fornhem och löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vist skola Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF, Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Sturefors den 13 januari 2015.

 

Rune Sundström
Ordförande

 

Berit Bergqvist
Sekreterare

 

Håkan Gustafsson
Kassör

 

Anders Ekdahl
Vice ordförande

 

 

Bertil Johansson

 

  Margareta Nilsson

 

  Marie-Louise Pettersson

 

  Ingmar Carlsson

 

 

Cecilia Lindroth

 

Christina Gustavsson

 

 Greger Andersson