Wist Hembygdsförening.

Årsberättelse för år 2015.

Föreningen hade vid årets slut 311 medlemmar.

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 5 mars. Innan mötet spelade och sjöng PRO-kören.
Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor. Efter mötet visade naturfotograf Karl-Olof Bergman
bilder från Sydamerika och berättade om ”jakten efter den mytomspunna jaguaren”.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas

 • Spåntaket på ladugården/logen vid Lötenstugan har lagts om.
  Arbetet har utförts i egen regi av medlemmar i föreningen, totalt har 22 personer varit delaktiga vid 17
  tillfällen från maj till september 2015 och tillsammans gjort 418 timmars arbetsinsats.

 • Ryggningen av halmtaket på logen från Sadelmakaretorpet har förnyats.

 • Ett förrådsställ för virke har byggts vid Bjärka-Säby Fornhem.

 • Kurs i gärdegårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med JUF.

 • Vårstädning i Bjärka-Säby Fornhem.

 • Vårens kulturvandring gjordes från Tomta i Bjärka-Säby. Hans Hansson visade och berättade var Torpa by,
  Lötenstugan och Bomanstorps soldattorp varit belägna. Torpet Lugnet och Gatstugan besöktes också.

 • Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. Eleverna förflyttas 100 år bakåt i tiden när de träder
  innanför grindarna i Fornhemmet.
  Undervisning i olika tekniker, arbete och husförhör väntar som dokumenterades av Corren 24.

 • Årets vårutflykt gick först till Brandkårsmuseet i Simonstorp, lunch följde vid Bråvikens strand och
  dagen avslutades på museer i Norrköping. Vädret tillät inga utomhusaktiviter.

 • Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan
  fick i år flyttas till Vist kyrka på grund av fuktig väderlek.

 • Slåttergillet i fornhemmet söndagen 12/7 var ett samarrangemang med JUF.
  Där deltog ett 40-tal både unga och gamla som med liv och lust såg till att ett 15-tal hässjor snart sattes upp.

 • Botanisk vandring i Hjortkälla med Ingmar Carlsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.

 • Hembygdsdag, även kallad hemvändardag, vid Fornhemmet i Bjärka-Säby. Gudstjänst inleder eftermiddagen.
  Försäljning av bl.a. honung, grönsaker, tavlor, textilier och träkonst.
  Lotterier och kaffeförsäljning med hembakat bröd som skänkts av medlemmar.
  Omkring 150 deltagare trivdes i solen och underhölls av Katharina och Leo.

 • Våffelfesten i Bomtorpet lördagen den 22 augusti var som vanligt mycket välbesökt.
  En av de damer som arbetade i köket var 95-åriga Maja som med sin kunskap såg till att våfflorna blev delikata.

 • Som tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och
  Fornhemmet på smörgåstårta med dryck den 6/9.

 • Vi deltog på Sturefors marknad med försäljning av honung, lotter och böcker.

 • Vid höstens kulturafton den 15 oktober talade Bo Knutsson om och kring gamla föremål.

 • Julmarknad i Bomtorpet den 12 december med kaffe, glögg o pepparkakor. Brödlotteri och försäljning av dörrkransar.

 • Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet.

 • Guidning av Bjärka-Säby Fornhem. Löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.

 • Bland alla besökare i Fornhemmet var bl.a. en grupp från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
  som nattetid smög omkring och letade efter ett utrotningshotat kryp.
  En busslast franska studenter hittade också till Fornhemmet.

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vist skola, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF samt Stureforsgillet
är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter.
Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.


Sturefors den 25 januari 2016.………………………

Rune Sundström

Ordförande………………………………….

Anette Larsson Söderman

Sekreterare………………………

Håkan Gustafsson

Kassör…………………

Anders Ekdahl

Vice ordförande…………………………

Bertil Johansson


………………………

Margareta Nilsson


……………………

Marie-Louise Pettersson


……………………

Ingmar Carlsson
………………………

Cecilia Lindroth


……………………

Christina Gustavsson


……………………

Greger Andersson

Hemsida www.wisthbf.se