Wist Hembygdsförening.

Årsberättelse för år 2016.

Föreningen hade vid årets slut 312 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem torsdagen den 3 mars. PRO-kören underhöll, Jocke Johansson berättade och visade bilder om de ”Mänsker jag aldri´ mött”. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 • Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes i Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF. Tjugotalet intresserade deltog.

 • Vårröjning utomhus och vårstädning inomhus i Bjärka-Säbys fornhem.

 • Årets kulturvandring utgick från smedjan i Bjärka-Säby. Tjugumålstorpen, Kolbotten, Nysäter och Häradssveden besöktes. Kerstin Björneskog berättade om sina morföräldrar som bott i Häradssveden, Hans Hansson guidade.

 • En tidsresa 100 år tillbaka i tiden genomfördes i Fornhemmet med fjärdeklassare från Vist skola. Undervisning i gamla tekniker, arbete och husförhör utfördes med entusiasm.

 • Vårutflykten lockade trettiotalet medlemmar att besöka Björke vävstuga, inta lunch på Hotel De Geer i Finspång och avsluta med att besöka Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.

 • I strålande solsken välkomnades ca 80 besökare till den traditionella friluftsgudstjänsten med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan vid Bomtorpet. Kaffe med dopp i trädgården, varefter Vist församling bjöd på lunch i församlingshemmet.

 • Slåttergillet i Fornhemmet tillsammans med JUF lockade 25-talet deltagare i härligt väder.

 • Hemvändar-hembygdsdagen inleddes med gudstjänst. Kaffe serverades med hembakat bröd som skänkts av medlemmar. Lokala producenter och konsthantverkare stod för försäljningen. Folkdansuppvisning, allsång och musik med Blue Berrys lockade många besökare. Dagen till ära hade den nybyggda och utökade kryddträdgården färdigställts av deltagarna i växtcirkeln.

 • Våffelfesten i Bomtorpet den 27 augusti var som vanligt välbesökt.

 • Årets botaniska vandring genomfördes i duggregn av ett fåtal entusiaster under ledning av kommunekolog Gunnar Ölfvingsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.

 • Med anledning av att Hembygdsrörelsen firar 100 år blev vi inbjudna av Linköpings kommun att delta under Äldredagen i Konsert och Kongress. En presentationsfilm om föreningens verksamhet visades kontinuerligt.

 • Hembygdsföreningen sålde honung, böcker och skraplotter på Sturefors marknad.

 • Studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet.

 • Visningarna av Fornhemmet i Bjärka-Säby har varit välbesökta.

 • På Fornhemmet har under året bytts vindskivor, vatt-och nockbrädor. Lagts ny ryggning på halm/vasstaken. Rödmålats och tjärats.

 • Bomtorpet har nyttjats till cirklar och möten vid 59 tillfällen, toppar gör PRO med 47.

 • Vid kulturaftonen den 18 oktober firades föreningens 40-års jubileum i Vist församlingshem. Brandmyndigheten tillåter 150 sittande besökare, vilket gjorde att vi tyvärr fick sätta gräns där för antalet gäster. Ett glas alkoholfritt bubbel med snittar därtill inledde kvällen. Från föreningens första styrelse deltog dåvarande kassören Birgit Hackl och en hälsning från den första sekreteraren Ola Persson lästes upp. Östergötlands Hembygdsförbunds ordförande Denny Lawrot gratulerade med en utmärkelse. Föreningens jubileumsbok om Cedersbergs glasbruk presenterades av författaren och konsthistorikern Urban Windahl. Bokbeställningar togs upp. Hans Eneroth berättade om sin tid som kyrkoherde i församlingen och Fredrik och Peter spelade och sjöng. Hembakt äppelkaka serverades till kaffet.

 • Årets aktiviteter avslutades med julmarknad i Bomtorpet. Kaffe, glögg och pepparkakor tilltalade de många besökarna. Ett bord dignande av hembakade kakor, bullar och limpor lockade till köp av 800 lotter på 4 timmar. Tillsammans med ett lotteri på en hemvävd trasmatta och ett ostlotteri, försäljning av honung, dörrkransar och böcker blev vinsten denna eftermiddag ca 10 000 kr, tack vare givmilda medlemmar och tomten som spred gemytlig stämning.

 • Som tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta.

 • Jubileumsboken har fått stor medial uppmärksamhet och är en av tre nominerade till Årets bok på Antikmässan i Stockholm.

 • Den 21 juni lämnade vår eldsjäl Ingmar Carlsson oss. Han deltog i våra aktiviteter in i det sista. Med stor entusiasm manade han på och arbetade med förnyelsen av örtagården vid Fornhemmet. Tyvärr fick han inte se slutresultatet. Vi saknar hans kunskap, klokhet och glada tillrop.

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vist skola, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF samt Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Varmt tack till alla som bakat och skänkt gåvor. Vi ser med glädje och tillfredsställelse fram mot ett nytt aktiv år i vår bygd.

Sturefors den 1 februari 2017

(Originalet har här namnteckningar:
………………………………. ……………………………… ……………………………. …………………………….

Rune Sundström Anette Söderman Håkan Gustafsson Anders Ekdahl
Ordförande       Sekreterare           Kassör              Vice ordförande


……………………………… …………………………… ………………………………………

Cecilia Lindroth Margareta Nilsson Marie Louise Pettersson

……………………………. …………………………… ………………………………………

Christina Gustavsson Greger Andersson Urban Windahl

Uppdaterad 2017-06-20