Björkholmen 

 
Läge Koordinater Byggt Övergivet
Vid Klockarängen på Gattorps ägor O N 1743 1809
Björkholmen nämns i kyrkoboken första gången 1743. Huset var troligen uppfört till den avgående komministern i Vist Magnus Svenonius Cinander som lämnade sin tjänst 1737.

Boende