Vist socken och Sturefors tätort

Socknen omnämnes första gången 1283 och heter då Husaby.

 

 

Kalm 1946:

"Vists socken är en av de mindre inom Östergötland. Den är belägen i Hanekinds härad, ungefär en mil sydost om Linköping. Av de sju socknar, som ingå i häradet, är Vist den sydligaste och skjuter ned lik en kil mellan Kinda och Bankekinds härader. Socknen är även den största i häradet och omfattar med sina 90,89 kvkm. nästan en tredjedel av hela häradet. Den ligger just i övergången mellan det mer slättbetonade landskapet och den mer utpräglade skogiga naturen." 

I socknen finns sjöarna Erlången och Stora Rengen som passeras av Stångån.

Den enda tätorten är Sturefors villasamhälle som är beläget vid Stångån dryga 10 km söder om Linköping. I samhället med omnejd bor ca 2800 personer, de flesta av dem i småhus.

I samhället finns affär, bibliotek, distriktssköterskemottagning, servicehus, skola (upp t.o.m. mellanstadiet) och barnomsorg.

I Sturefors finns få arbetstillfällen varför flertalet Stureforsbor i arbetsför ålder plus många skolungdomar pendlar till Linköping.

Sturefors villasamhälle byggdes till största delen under 70- och 80-talen.

Wist Hembygdsförening är ett av uttrycken för ett livaktigt föreningsliv och dess "huvudkontor", Bomtorpet, ligger så gott som mitt i byn, bara 100 m från samhällets ICA-butik.

 

VIKTIGA HÄNDELSER: 

  • Storskiftet 1770. 

  • Laga skiftet 1867. 

  • 1871 öppnades Kinda kanal för gods- och persontrafik utefter Stångådalen mellan Kindabygden och Linköping. 

  • 1902 invigdes Östra Centralbanan

  • 1951 blev Vist, Vårdnäs och Skeda kommuner Vårdnäs storkommun.

  • 1967 bestämdes, efter en livlig debatt, att villasamhället skall heta Sturefors. 

  •  1971 gick Vårdnäs storkommun upp i Linköpings kommun.

 

Historik Utveckling

Broocman 1760

Tham 1854

Ridderstad 1918

Kalm 1946

Sjöbert 1994

Brita Pettersson ca 2000 

Glimtar från Vårdnäs kommun

Vad vi vet om Vist

Vist kyrkby

Sturefors villasamhälle

Vårdnäs storkommun

Vist socken, karta 1877-78

Övrigt

Midsommarkullen

Föreningar i Sturefors/Bjärka-Säby