Föreningsinformation

Historik  

Föreningen, som bildades 1976 på initiativ av Tyra Carlsson, har nu ca 300 medlemmar.

 

LänkarStadgar      Gästbok      Frågor om hemsidan     Jag vill bli medlem
    Efter Whbf årsmöte 2019-03-19 ,  har styrelsen följande sammansättning:  

Styrelsen


Funktionär Invald i styrelsen år Vald för år Kontakt

Ordförande       


Vice ordförande Rune Sundström 2009 2017-2018

29 75 43          070-350 72 03
morketorp
@gmail.com

Sekreterare Anette Söderman 2015 2017-2018

525 40              070-366 40 80
anettesoder
@telia.com
styrelsen
@wisthbf.se

Kassör Håkan Gustafsson 2011 2017-2018

527 89              070-535 78 07
sten-hakan.gustafsson
@telia.com
butik@wisthbf.se

Ledamot Christina Gustavsson 2011 2018-2019 524 97                070-545 05 29
Ledamot Cecilia Lindroth 2018-2019 528 45                070-937 04 58
Suppleant Claes-Erik Claesson 2019
                            070-816 34 17
claes-erik.claesson@live.com
Ledamot Margareta Nilsson 2006 2018-2019                            076-810 63 61
Ledamot Marie-Louise Pettersson 2006 2018-2019 523 17                073-402 84 02
SuppleantEva Sievert20172018-2019 070-378 58 29 eh@biosievert.se

 

Föreningens postadress:

Wist Hembygdsförening

c/o Anette Larsson Söderman

Smörbollsvägen 14B

589 61 Sturefors

 

Bankgiro Wist Hembygdsförening: 5278-4576

Swish:  123 131 64 21


Verksamhet

Syftet med verksamheten framgår av stadgarna. Kanske är den viktigaste uppgiften underhållet av Fornhemmet i Bjärka-Säby.
"Huvudkontoret" finns dock i Bomtorpet i centrala Sturefors alldeles intill ICA-butiken.

Aktuellt

Årsberättelser.
Hänt

Hänt under år 2020

Hänt under år 2019

Hänt under år 2018

Hänt under år 2017

Hänt under år 2016

Hänt under år 2015

Hänt under år 2014

Hänt under år 2013
Hänt under år 2012

Hänt under år 2011

Hänt under år 2010

Hänt under år 2009

Hänt under år 2008

Hänt under år 2007

Hänt under år 2006

Hänt under år 2005

Hänt under år 2004

Hänt under år 2003

Hänt under år 2002
Hänt under år 2001
Hänt under år 2000

Hänt tidigare än år 2000

GDPR* Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen gäller i hela EU och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Den gäller alla föreningar som lagrar personuppgifter om medborgare i EU och Sverige. Ett av syftena är att stärka den enskildes rätt till skydd för sina personuppgifter. Om du är medlem vill vi därför göra dig medveten om att du finns med i vårt register för utskick.
Den uppgift vi har registrerad är namn, adress samt i vissa fall din e-postadress. Vi vill att du ska vara trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att vi endast använder dem till de utskick som du har önskat få av oss. De lämnas aldrig ut till en tredje part. Om du vill veta exakt vilka uppgifter som finns hos oss är du välkommen att kontakta oss. Vid upphörande av medlemskap stryks alla våra uppgifter.