Ordföranden

Startsida

Fornhemmet
Bomtorpet
Hjortkälla
Vist socken
Kyrka och skola
Slott, gårdar och torp
Personer
Liv och leverne
Skrock och sägner
Lantbruk, handel och industri
Kommunikationer
Historiska notiser
Fornlämningar
Natur i Vist
Bildarkiv

Ljudfilsarkiv
Litteratur

Jag vill bli medlem
Index a-ö
Gästbok
Externa länkar


 Uppdaterat 180314

* Årsmötesprotokollet kan läsas vid bilderna

* Bilder från Årsmötet 2018

* Bomtorpets hängränna har reparerats

* Årsberättelsen för 2017, 180219

* Lars Jonssons "Jordbruk i Vist" inkluderar nu Ringsnäs

* "Jordbruk i Vist" flyttad till Lantbruk, Handel och Industri

* "Prester i  Wist Socken" har fått tillägg 180124

* Alfabetisk lista över gårdar och torp, 180124

* Julmarknad i Bomtorpet

* Bildtexten till WA5-785 har ändrats 171130

* Blänkare om årsmötet 2018. Se startsidan här intill. 

* Fornhemmets växter, skyltarna,  har fått QR-kod till informationen

* Stångåns användning med särskild hänsyn till kraftutvinning.

* Ur ett spiralblock. Om Bjärka-Säbys historia. Edvin Karlsson i StohagenWebredaktörer: Bertil Tunel och Mats Persson