Ordföranden

Startsida

Fornhemmet
Bomtorpet
Hjortkälla
Vist socken
Kyrka och skola
Slott, gårdar och torp
Personer
Liv och leverne
Skrock och sägner
Lantbruk, handel och industri
Kommunikationer
Historiska notiser
Fornlämningar
Natur i Vist
Bildarkiv

Ljudfilsarkiv
Litteratur

Jag vill bli medlem
Gästbok
Externa länkar


 Uppdaterat 180911

* Torpet Snickarbacken, sedermera Eriksholm 180911

*Lars Jonssons fina berättelser fortsätter: nu Sand

* Vi har bytt till bankgiro

* Bo Jonsson Grip, Sveriges drots. /Nils Sjöberth

* Hembygdsdagen 12 augusti 2018

* Fornhemmet har fått ny skyltar 180616

* Båtresa med Kind 180526

* Blomster- och kulturvandring i Hjortkälla 180611

* Industrivandring vid Skorpa / Hovetorpsfallen 180520

* Hägnadskurs med JUF 180421
* Sundhetsnämndens möte  18310911

* Tidiga händelser i föreningens historia

* Programmet för 2018 fastlagt

* Årsmötesprotokollet kan läsas vid bilderna

* Bilder från Årsmötet 2018

* Bomtorpets hängränna har reparerats

* Årsberättelsen för 2017, 180219

* Lars Jonssons "Jordbruk i Vist" inkluderar nu Ringsnäs

* "Jordbruk i Vist" flyttad till Lantbruk, Handel och Industri

* "Prester i  Wist Socken" har fått tillägg 180124

* Alfabetisk lista över gårdar och torp, 180124Webredaktörer: Bertil Tunel och Mats Persson