Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokFornhemmet Sandgården 
Sandgården, Fornhemmet, 2020-08-18. Foto: Bertil Tunel

Wist - socknen där ån kröker

Lördag 24 april kl. 10:00
Hägnadskurs vid Fornhemmet.

Tisdag 27 april kl. 18:00
Naturcirkel med 5 tillfällen.
Samling på parkeringen, Sturefors idrottsplats.
För info och anmälan kontakta Eva Sievert 070-378 58 29.

Hela säsongens program ser du här.Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)