Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokWist - socknen där ån kröker

Lördag 13 april kl 10:00
Hägnadskurs vid Fornhemmet tillsammans med JUF.

Söndag 5 maj kl 10:00

Vårröjning utomhus och invändig städning vid Fornhemmet

Se hela programmet här.
Cedersbergsboken
har blivit nominerad till "Årets hembygdsbok" på bokmässan 2017 i Göteborg.
Den vann inte men fick ett fint hedersomnämnande!
Läs mer om och beställ boken här. Föreningen har fler böcker till salu
.


Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem) 
* Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen gäller i hela EU och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Den gäller alla föreningar som lagrar personuppgifter om medborgare i EU och Sverige. Ett av syftena är att stärka den enskildes rätt till skydd för sina personuppgifter. Om du är medlem vill vi därför göra dig medveten om att du finns med i vårt register för utskick.
Den uppgift vi har registrerad är namn, adress samt i vissa fall din e-postadress. Vi vill att du ska vara trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att vi endast använder dem till de utskick som du har önskat få av oss. De lämnas aldrig ut till en tredje part. Om du vill veta exakt vilka uppgifter som finns hos oss är du välkommen att kontakta oss. Vid upphörande av medlemskap stryks alla våra uppgifter.