Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokWist - socknen där ån kröker

Lördag 26 maj
Båtresa med Kind från Brokind, lördag 26 maj
ca 10:30 till Sturefors (ca 13:30)
Kostnad 400,00 inkl mat & måltidsdryck (ord pris 570:00)
Anmälan till Annette tel 070-366 40 80 eller Eva 070-378 58 29
Avresa från Sturefors 09:50 (parkeringen vid Vist kyrka)
OBS! Anmälan senast 24 april!
Söndag 10 juni kl 10:00

Friluftsgudstjänst i Bomtorpet med medverkan av Frälsningsarmen.
Kaffeservering.

Måndag 11 juni
kl 18:00

Botanisk och historisk vandring på Hjortkälla.
Samling på gårdsplanen vid Styvinge. Ett samarrangemang med Linköpings kommun. Kostnad 20,00 kr. Medtag kaffekorg.

(Se även senare programpunkter)
Cedersbergsboken
har blivit nominerad till "Årets hembygdsbok" på bokmässan i Göteborg.
Den vann inte men fick ett fint hedersomnämnande!
Läs mer om och beställ boken här. Föreningen har fler böcker till salu
.


Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)