Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     GästbokWist - socknen där ån kröker

Söndag 13 september kl. 11:00
Kom till Bomtorpet och lär dig några nya matsvampar, ta med egenplockade svampar, även sådana som växer i trädgårdar och få dem artbestämda av svampkonsulent Tommy Svensson.

Inställt!

Tisdag 13 oktober kl. 18:30
Kulturafton i Församlingshemmet.

Camilla Smedberg berättar om det stora bankrånet i Linköping 1854.

Kaffeservering och lotterier.

Inställt!

Lördag 12 december kl. 10:00 – 14:00
Julmarknad i Bomtorpet med försäljning av kaffe, glögg, kransar, böcker, brödlotteri, honung mm.Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem) 
* Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen gäller i hela EU och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Den gäller alla föreningar som lagrar personuppgifter om medborgare i EU och Sverige. Ett av syftena är att stärka den enskildes rätt till skydd för sina personuppgifter. Om du är medlem vill vi därför göra dig medveten om att du finns med i vårt register för utskick.
Den uppgift vi har registrerad är namn, adress samt i vissa fall din e-postadress. Vi vill att du ska vara trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att vi endast använder dem till de utskick som du har önskat få av oss. De lämnas aldrig ut till en tredje part. Om du vill veta exakt vilka uppgifter som finns hos oss är du välkommen att kontakta oss. Vid upphörande av medlemskap stryks alla våra uppgifter.