Bildad 1976

Föreningsinformation och kontakter
    Program     Gästbok 
Söndagsutflykt sensommaren 1922 för att bese vraket av S/S Per Brahe som bärgats utanför Hästholmen. Transporten gick kanske till Vist eller Linköping varifrån extratåg utgick. Bilden tagen vid Sturefors gårdskontor. Fotograf okänd.

Wist - socknen där ån kröker

Här återkommer nästa års programpunkter när föreningens verksamhet kan återgå till det normala, vilket vi verkligen ser fram emot.Här kan du göra sökningar i hela vår hemsida. Sökningen fungerar om du givit Google tillstånd att lagra sökningar. * OBS!!! Hembygdsföreningen garanterar inte att all information, t ex med avseende på personinformation, är korrekt i alla detaljer.

* Rättelser av eventuella fel mottages tacksamt av bägge nätredaktörerna (klicka på länken och skicka ett ebrev till dem)