Välkommen till Fornhemmet 

vid Bjärka-Säby

 

Manne Hofrén 1925:

"Från godsets gamla gårdar och torp äro alla de byggnader, som nu under namnet Sandgården och torpet Löten bilda Bjärka-Säby Fornhem. Alla bohagsting och redskap härröra ävenledes från godset eller dess närmaste grannskap. Fornhemmet vill därför främst stå som ett monument över den idoga allmogen som släktled efter släktled odlat godsets mark - så gott sig göras låter vill det återge ramen kring lantmannens liv sådant det här gestaltat sig i helg och söcken. "

 

Sandgården

 

  

Löten