Fornhemmet Underhåll

 

1976-1982  Allan Andersson dagbok
20031008 Nya vårdträd
200408 Nytt brunnslock
20040424 Ny gärdesgård
20040621 Nytt staket, nya vårdträd, målning
20061013 Nytt vasstak
2007 Takarbeten  
20090408 och 20090510 Takarbete vagnslidret
20100915 Nya halmtak
20110827 Nya vasstak
20140413 Nytt vagnslider vid torpet Löten
20150506 Nytt spåntak på Lötens loge
20151010 Ny ryggning på Sadelmakartorpet
2016-09-17Takunderhållsarbete på Fornhemmet
2016-10-15Takunderhållsarbete på Fornhemmet
2018-06-16Nya skyltar till Fornhemmet
2020-04-02Byte av flera tegeltak
2021-04-10Ny ryggning av råghalm
2022-05-26Nytt brunnslock och ny vattenho