Vattenledning från Styvinge

 

Koordinater:

SWEREF99 TM: N:6465695 E:541206
WGS84 decimal: Lat:58.330254 Long:15.703616
RT90 2.5 gon V: X:6467440 Y:1494049
WGS84: 58°19'49"N , 15°42'13"E

Karta: Länsstyrelserna, Sveriges länskarta

Pipstockar är långa urborrade furustockar som fogades samman och användes som vattenledning. På bilden nedan, som är hämtad ur en skrift om Mormorsgruvan av Bertil Göransson, visas hur borrningen gick till. Först borrades ett hål med liten diameter. Därefter med grövre borr. Ibland kunde ett rep fästas i spetsen på det grövre borret. Detta användes för "dra" borret genom stocken.

Vid Styvinge har det funnits en ca 800 meter lång vattenledning byggd på detta vis. Pipstockar från denna ledning finns utställda vid Fornhemmet.

Utdrag från Svenska gods och gårdar 1939

Vattenledning från Styvinge

Vattenledning från Styvinge i Fornhemmet 2015-03-18. Foton: Bertil Tunel

Denna sida bygger delvis resultat av en studiecirkel om Fornhemmets byggnader våren 2015 och delvis på äldre material.

Uppdaterad 2021-04-22