Hänt under 2000

Årsmöte. Nils-Erik Pettersson och visade bilder från Linköping efter storbranden 1700. Föredraget blev så uppskattat att Nils-Erik, på mångas begäran, under året återkom ytterligare två gånger för att fortsätta berättelsen om det gamla Linköping.

Vårutflykt till Omberg

Friluftsgudstjänst vid Bomtorpet

Slåttergille

00-08-13 Hembygdsdagen vid Fornhemmet

00-09-25 Nytt tak i Fornhemmet över gamla vattenledningsrör i trä från Styvinge.

00-10-01 Torpvandring från Gattorp

00-11-09 Kulturafton med Nils-Erik Pettersson. Wist Hembygdsförening har haft en välbesökt (44 personer) kulturafton. Nils-Erik Pettersson trollband publiken med sin berättarkonst, först med en i dubbel bemärkelse fängslande berättelse om rånet på Östgötabanken och efter kaffet fortsatte han med att berätta om ett par märkesmän från Linköpings tidiga 1900-tal, Westman på Valla och Ridderstad på Berga,  och deras betydelse för kulturen, främst konst och arkitektur.

 

 

 

 

 

00-11-30 En av de stora ekarna vid Fornhemmet föll i november

00-12-07 Kulturhistoriska projekt i Östergötland

00-12-09 Sturefors julmarknad

Foto: Hans Hansson

Uppdaterad 2021-01-28