Hänt under 2001

01-01-27 Östergötlands Hembygdsförbunds Januarikonferens

 

01-02-01 Första träffen i kursen i bygdeforskning.

 

01-02-13 Uno Svensson visade bilder från Gotland. Dessutom diskuterades programmet för planerad utflykt till S:t Anna. Presentation på årsmötet 01-03-01.

 

01-02-20 Studiebesök på Lantmäteriet. Drygt 20 deltagare.

 

01-03-01 Årsmötet


01-03-10 Anbytardag i församlingshemmet. Lördagen den 10/3 arrangerade ÖGF i samarbete med Wist Hembygdsförening en anbytardag i församlingshemmet i Sturefors. 38 deltagare, grupperade efter i förväg inlämnade intressen, försökte via gemensamma anor hitta felande länkar.

 

 

01-04-28 Gärdesgårdshägnad i Hjortkälla med JUF

 

01-05-01 Vårstädning i Fornhemmet

 
01-05-12/13 Trädgårdsslöjd i Fornhemmet


01-05-22 Torpvandring vid Risnäs


01-05-26 Harstena

 
01-06-10 Friluftsgudstjänst i Bomtorpet

 

01-07-08 Slåttergille i Fornhemmet. Medarrangör Linköpingsortens JUF


01-08-12 Hembygdsdagen

01-09-09 Kafferep i Fornhemmet för medlemmar som varit aktiva i Bomtorpet och Fornhemmet

 01-09-16 Linköpingsbygdens hembygdskrets höstmöte

 

01-11-24 Underhåll av halmtak i Fornhemmet

01-12-05 Visning av Sturefors slott för medlemmar

 

01-12-08 Julmarknad

 

Uppdaterad 2021-01-28