Hänt under 2002

2002-01-18 Holmfrid "Hoffe" Wiqvist, spelman, avlider. Minnesord.

 

2002-03-07 Årsmöte - Årsberättelse

 

2002-03-20 Oskar Ekman avlider 89 år gammal. Minnesord.

 

2002-03-21 Välbesökt temakväll om Östgötadialekter och Östgötaarvet.

 

2002-04-02 Uno Svenssons växtcirkel startar. 28 personer närvarande.

 

2002-04-27 Kurs med JUF i gärdesgårdshägnad i Hjortkälla

Trots ett ihållande vårregn byggde 18 tappra från JUF och Wist hembygdsförening lördagen den 27 april 17 m ny gärdesgård. Hitintills har färdigställts en sammanlagd längd av ca 270 hot. Ett hot är det stolp-par som bär upp slanorna och det är en knapp meter mellan stolparna. Hjortkälla är, trots läget intill Styvinge bergtäkt, ett mycket vackert område med mycket intressanta rester av det gamla jordbrukslandskapet. Ett utmärkt mål för en liten söndagsutflykt.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs också Edvin Karlsson beskrivning av gärdesgårdshägning.

 

2002-05-16 Vandring längs Kindbovägen

 

2002-05-23 Skoldag i Fornhemmet. Barnen fick prova på gamla hantverk.

 

2002-06-01 Bussutflykt till Regna

 

2002-06-09 Friluftsgudstänst vid Bomtorpet

 

2002-06-25 Steve Nestor, amerikan med anor i Wist, på besök.

 

2002-07-07 Slåttergille i Fornhemmet

 

2002-08-18 Hembygdsdag i Fornhemmet

 

2002-08-31 Reparation av Bomtorpets jordkällare

 

2002-09-08 Kafferep i Fornhemmet

 

2002-09-28 Torpvandring vid Mörken

 

2002-11-14 Nils-Erik Pettersson om kända Linköpingsprofiler

 

2002-11-24 Torpvandring på Skog

 

2002-12-14 Julmarknad

Foto: Hans Hansson

Uppdaterad 2020-12-18