Hänt under 2004

2004-03-04 Årsmöte - Årsberättelse
2004-03-23 Kulturafton - Från kyrkby till modernt villasamhälle på 200 år.
Hans Hansson berättade m h a dator och projektor på ett mycket intresseväckande sätt om hur Wist kyrkby med början vid storskiftet 1770 via laga skifte 1867 och ett par kommunreformer förvandlades från liten kyrkby med mycket gamla anor (första gången omnämnd 1283) till ett modernt villasamhälle. Materialet har tagits fram inom ramen för två studiecirklar som arbetat under vintern. Församlingssalen var helt fullsatt, 140 personer var där.
2004-04-24 Vårröjning i Fornhemmet
2004-05-03 Kvällsvandring vid Skorpa
2004-06-05 Vårutflykt till Ulrika, Ycke, Torpön, Torpa, Råå och Skure
2004-06-13 Den sedvanliga sommargudstjänsten vid Bomtorpet har också avhållits. Frälsningsarmén, ledd av major Bo Eriksson med fru, stod för predikan, sång och musik. Dessutom deltog Bo Linnros och kyrkan bjöd på kyrkkaffe. 160 personer deltog.
2004-07-11 Slåtterdag i Fornhemmet.
2004-08-09 Nytt brunnslock i Fornhemmet
2004-08-15 Hembygdsdag i Fornhemmet2004-08-22 Arkeologidag med arkeologerna Anders Kaliff och Maria Petersson, Midsommarkullens historia.
2004-08-28

2004-09-04
Våffelfest i Bomtorpet

Guidning i Hjortkälla
2004-09-05 Säsongavslutning i Fornhemmet