Hänt under 2005

2005-03-03 Årsmöte - Årsberättelse
2005-04-16

Vårstädning vid Fornhemmet

Ungefär 15 personer från Wist hembygdsförening deltog vid den årliga vårstädningen vid Fornhemmet lördagen den 16 april. Det var upptakten till årets säsong på Fornhemmet. 

Husen var intakta, bortsett från ladugården vars halmtak läcker.

2005-04-17

Musik & Arkeologi i Vist

Malena Karlsson spelade musik av Mozart, Bach och Chopin. 

Alf Eriksson berättade om gränsproblem mellan Vist och Landeryd år 1337. Ett antal namngivna personer, bl. a från Norrberga och Styvinge deltog.

Anders Kaliff hade fått ett brev med resultatet av en kol-14-analys av askan från en av de eldstäder som hittades vid utgrävningen av Midsommarkullen i augusti 2004. Brevet öppnades inför publiken och resutatet var - eldstaden är 2700 år gammal!

2005-04-23 Gärdesgårdshägnad i Hjortkälla
2005-05-12 Kvällsvandring vid Wässentorp
2005-05-27 Skoldag i Fornhemmet
2005-05-28 Bussutflykt till Sjunnarbo, Godegård, Övralid, Nubbekullen och Håkeberget.
2005-07-10 Slåttergille i Fornhemmet
2005-08-21 Hembygdsdag i Fornhemmet

2005-08-27

2005-09-04
Våffelfest i Bomtorpet

Guidning i Hjortkälla
2005-09-04 Avslutning i Fornhemmet
2005-10-23

2005-12-10
Claes Gunnarsson om Gustav i Berglund i Vist kyrka

Julmarknad