Hänt under 2006

2006-03-02 Årsmöte - Årsberättelse
2006-04-22 Vårstädning i Fornhemmet
2006-04-24 Kulturafton om Kinda kanal. 
2006-04-26 Växtcirkeln hade sin första träff för året.
2006-05-16 Vandring vid Vreta
2006-05-18 Besök vid torpet Berglund
2006-05-27 Vårutflykten
2006-06-02 Wist skola i Fornhemmet


2006-06-11 Gudstjänst vid Bomtorpet
2006-07-09 Slåttergille i Fornhemmet
2006-08-20 Hembygdsdag i Fornhemmet
2006-08-26 Våffelfest i Bomtorpet
2006-09-02 Guidning i Hjortkälla
2006-09-10 Kulturhusdagen i Hjortkälla
2006-10-13 Nytt vasstak på stallet
2006-10-19 Kulturafton i församlingshemmet
2006-12-09 Julmarknad