Hänt under 2012

2012-03-08Årsmöte - Årsberättelse
2012-04-14 Gärdesgårdshägnad
2012-04-15 Vårstädning i Fornhemmet
2012-05-07Vi påbörjar arbetet i Fornhemmet
2012-05-13 Torpvandring Västra Sjöändan
2012-05-22 Wist skola tidsresa i Fornhemmet
2012-05-24 Flytt av magasin från Tacketorp
till Fornhemmet påbörjad.
2012-06-02 Vårutflykt till Rök, Omberg och Motala
2012-06-17Friluftsgudstjänst i Bomtorpet. Frälsningsarmén.
2012-06-24Guidningarna i Fornhemmet börjar.
2012-07-08 Slåttergille i Fornhemmet
2012-08-08Botanisk vandring på Hjortkälla. Gunnar Ölvingsson
2012-08-12 Hembygdsdag
2012-08-25Våffelfest i Bomtorpet
2012-09-01 Östgötadagar i Fornhemmet
2012-09-09Säsongsavslutning i Fornhemmet
2012-09-15 Höstmarknad Sturefors
2012-10-18 Kulturafton
2012-10-30 Återlämnat stöldgods
2012-12-15Julmarknad