Hänt under 2016

2016-03-03 Årsmöte
2016-04-16 Hägnadskurs i Hjortkälla
2016-04-24 Vårstädning i Fornhemmet
2016-05-22 Torpvandring till "gamla och nya" Tjugmålen, Häradssveden, Kolbotten och Nysäter
2016-05-28 Vårutflyktem till Björkö Vävstuga och Lantbruksmuéet i Ljusfallshammar
2016-06-12 Gudstjänst i Bomtorpet med Frälsningsarmén
2016-07-10 Lieslåtter och höhässjning vid Fornhemmet
2016-08-14 Hemvändar- och hembygdsdag i Fornhemmet
2016-08-27 Våffelfest i Bomtorpet
2016-09-10 Vi deltar i Sturefors Marknad
2016-09-11 Säsongsavslutning i Fornhemmet
2016-09-13Medverkan vid äldredagen i Linköping
2016-09-17Takunderhållsarbete på Fornhemmet
2016-10-15Takunderhållsarbete på Fornhemmet
2016-10-18Föreningen fyller 40 år!!
2016-12-10Julmarknad i Bomtorpet