Hänt under 2017

2017-03-07 Årsmöte
2017-04-22 Hägnadskurs i Hjortkälla tillsammans med JUF.
2017-05-01 Stafsäter marknad
2017-05-08 Studiecirkel om Fornhemmets örter och växter inledd.
2017-05-21 Torpvandring  till Persbo och Grönsved m fl.
2017-06-12 Botanisk och historisk vandring på Hjortkälla.
2017-07-09 Lieslåtter och höhässjning vid Bjärka-Säby Fornhem
tillsammans med Linköpingsortens JUF
2017-08-13 Hembygdsdag i Fornhemmet
2017-08-28 Våffelfest i Bomtorpet
2017-10-17 Kulturafton i Församlingshemmet
2017-12-09 Julmarknad i Bomtorpet