Hänt under 2019

2019-03-19 Årsmöte
2019-04 Naturcirkel, fåglar och växter
2019-07-07 Slåttergille i Fornhemmet
2019-07-09 Botanisk vandring i Hjortkälla samt Naturcirkelns avslutningsträff
2019-08-11 Hembygdsdag i Fornhemmet
2019-08-25
Våffelfest i Bomtorpet.
2019-09-08
Östgötadagarna i Fornhemmet
2019-10-05
Guidning i och omkring Linköpings Domkyrka.
2019-10-15
Kulturafton i Församlingshemmet
2019-12-´07
Julmarknad i Bomtorpet