Hänt under 2020

20-04-18

Hägnadskurs vid Fornhemmet tillsammans med JUF.

20-05-17 I Majas fotspår. Kulturvandring
20-06-02

Naturcirkel i Fornhemmet
 

20-06-08 Naturcirkel på Hjortkälla
20-06-24 Ett forskarbesök om revitalisering
20-07-12 Lieslåtter vid Fornhemmet