Hänt under 2021

2021-02-26 En av jätteekarna vid ingången till Fornhemmet har rasat
2021-03-11 Nu har vi fått hjälp att lyfta undan den stora eken.
2021-04-24 Hägnadskurs vid Fornhemmet i samarbete med JUF