Hänt under 2021

2021-02-26 En av jätteekarna vid ingången till Fornhemmet har rasat
2021-03-11 Nu har vi fått hjälp att lyfta undan den stora eken.
2021-04-24 Hägnadskurs vid Fornhemmet i samarbete med JUF
2021-04-27 Studiecirkel, i samarbete med Vuxenskolan, inleds.
2021-05-09 Vårröjning utomhus och invändig städning vid Fornhemmet.
2021-07-18 Slåttergille med höhässjning vid Fornhemmet.
2021-08-15 Hembygdsdagen i Fornhemmet
2021-09-19 Studiecirkeln avslutas i Bomtorpet med svampexkursion
2021-10-21 Kulturafton
2021-12-11 Julmarknad i Bomtorpet