Hänt under 2022

2022-03-21 Årsmöte
2022-04-23 Hägnadskurs tillsammans med JUF
2022-04-27 Naturcirkel, i samarbete med Vuxenskolan, börjar
2022-05-28 Torpvandring till Lövingsborg och Källsäter
2022-06-08 Visning med rundvandring på Nya slottet, Bjärka-Säby
2022-07-17 Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet.
2022-08-21 Våffelfest i Bomtorpet
2022-09-14 Naturcirkeln avslutades vid Säby Västerskog.
2022-10-20 Kulturafton i Församlingshemmet
2022-12-10 Julmarknad i Bomtorpet