Hänt under 2023

2023-03-23 Årsmöte
2023-05-07

Vårröjning utomhus och städning inomhus vid Fornhemmet.

2023-05-21 Torpvandring till Tolmålen m fl
2023-06-08

Ekolog Torbjörn Blixt från Länsstyrelsen berättar om småkryp i eklandskapet.

2023-06-16

Slåttergille och höhässjning vid Fornhemmet.

2023-07-23

Friluftgudstjänst i Bomtorpet

2023-08-13

Hembygdsdagen i Fornhemmet inleds med friluftsgudstjänst
därefter underhåller Blue Berrys. Lokalla knallar, kaffeservering, lotterier.

2023-08-27 Våffelfest i Bomtorpet