Wist hembygdsförening
Årsmötet 08-03-18

Anteckningar från Whbf årsmöte 2008, som hölls den 1  mars i Vist församlingshem i närvaro av ett 100-tal av föreningens medlemmar:

 

Programmet inleddes med sång och musik av Rakel och Johan från Bomanstorp.

 

johan-rakel-du-ar-min-tekopp-080313.jpg (88208 byte)

 

Ingmar Carlsson hälsade de närvarande välkomna till årsmötet.

Minnet av 10 under året avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.

De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna genomfördes  med Oscar Ekman som årsmötesordförande och Cecilia Lindroth som sekreterare.

Årsberättelsen för 2007  och den ekonomiska rapporten godkändes.
Stadgeändring enligt utsänt förslag godkändes för andra gången och träder nu i kraft.

Inga förändringar i styrelsens sammansättning. Alla avgående styrelsemedlemmar omvaldes.

Årets program är ännu inte klart i alla detaljer men kommer i sinom tid att utsändas till alla medlemmar. Förslag till resmål för vårutflykten är välkomna. 

Botanikcirkeln har sitt första möte i Bomtorpet redan den 26/3 kl. 19:00.

 

Programpunkten med sång av Viston måste tyvärr utgå. I stället fick vi höra Pelle Druid sjunga, ackompanjerad av Barbro Persson Säbybro, och Märta Almqvist läsa en dikt.

 

en-fattig-bonddrang-080313.jpg (58539 byte) marta-almkvist-laste-080313.jpg (51231 byte)

 

Kvällens huvudpunkt vad gäller underhållning utgjordes av Anders Wistby's livfulla redogörelse för sitt liv som "handlarunge" åren 1943-1953. Vi fick mycket intressant information om hur en lanthandel fungerade vid denna tid. Ransoneringar och ransoneringskort var t ex inte det lättaste att hantera. Vi fick också höra om "handlarungens" nära kontakter med en del människor och om ett och annat pojkspratt. 

 

Efter sedvanlig lotteridragning avslutades årsmötet med Nationalsången.