Pelle Druid sjöng Astrid Lindgrens "En fattig bonddräng"
ackompanjerad på cittra av Barbro Persson, Säbybro.