Wist hembygdsförening
Årsmötet 2012-03-08

Anteckningar från Whbf årsmöte 2012 som hölls den 8:de mars i Vist församlingshem i närvaro av ca. 110 av föreningens medlemmar.

Vår ordförande Rune Sundström hälsade de närvarande välkomna till årsmötet.

 Efter den formella delen av årsmötet följde en kaffe- och ”pratpaus” (kaffe med mumsig semla, tack duktiga damer!).

                                                         

Lo och varg i Östergötland.
Lasse Larsson, en av Länsstyrelsens besiktningsmän och kvalitetssäkrare, berättade om besiktning av rovdjursriven tamboskap i länet och förebyggande       åtgärder samt om rovdjursinventering och rovdjursspårning.

                                               

                                                                Lasse Larsson avtackas av Rune

  Årsmötet avslutades med sedvanlig lotteridragning

  /HH