Wist hembygdsförening. Årsmötet 2023-03-23

text och foto: Mats Persson


*Bilderna från årsmötet får berätta om det:
 

Årsmötesförhandlingarna leddes av Eva Sievert (sekr),  Hans Wincent (mötesordförande) och
Anette Söderman (bisittare för tillfället)


Uppslutningen var god. Mötesdeltagarna väntar på att årsmötet ska öppnas.

 
Hans Wincent från Rumma berättade detaljerat om sitt engagemang i TV4:s långkörare Farmen.
Hans var ett slags mentor i serien och uppdragsgivare åt de deltagare som något ovana försökte få ett enkelt
lantbruk att fungera.


 Efter Hans' berättelse var alla rätt så kaffesugna och pratets vågor rullade i rummet.
Kaffe med semla var mycket mumsigt.


Claes-Erik Claesson avtackades för sitt deltagande i styrelsearbetet.
Bakom honom väntar lotteriets vinster på sina lyckliga vinnare.