Wist hembygdsförening.
Årsmötet 2024-03-21

text : Mats Persson
foto: Bertil Tunel


Annette Söderman hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet.

Staffan Dernroth, piano och sång, och Peter Tersmeden, sång, underhöll oss med fyra vackra sånger från olika tider och olika kompositörer.

Årsmötesförhandlingarna leddes med akuratess av Oscar Ekman med Eva Sievert som sekreterare och Anette Söderman som bisittare.
Valberedningens Nils-Åke Carlsson meddelade att man inte lyckats få fram något förslag till ny ordförande efter avgående Anette Söderman. Efter konsultation med Hembygdsförbundet lägger man fram förslaget att föreningen kan ledas utan ordförande. Styrelsen delar på ordförandens uppgifter. Detta förslag antogs av årsmötet.
 
Marie-Louise Pettersson och Christina Gustavsson avgick från styrelsen och tackades för sina betydelsefulla insatser. Stefan Mirow som varit suppleant valdes till ordinarie styrelseledamot liksom Anette
Söderman som avgick som ordförande och valdes in i styrelsen som ledamot. Annika Borg blev ny styrelseledamot.

Stureforssonen, professorn och arkeologen Anders Kaliff höll sedan ett engagerat föredrag som först innehöll några tidiga minnen från sin uppväxt, men som snart gled över till vårt behov av hiskeliga spökhistorier genom alla tider. 'Hinjakta' är en spöklegend som förekommer i flera kulturer. Han illustrerade berättelserna med bilder. Jag vill minnas att ridande våldsmän drabbade stackars människor på nätterna. Man glömde nästan bort hur kaffesugen man var mot slutet.
Men då skramlade det till från köksregionerna och kaffe med färska, hemgjorda semlor serverades
 
 

Staffan Dernroth, till höger, piano och sång, och Peter Tersmeden, sång, underhöll oss med fyra vackra sånger


Staffan Dernroth underhåller medan medlemmarna samlas

 
Årsmötesförhandlingarna leddes med akuratess av Oscar Ekman med Eva Sievert som sekreterare och Anette Söderman som bisittare.


Christina Gustavsson och Marie-Louise Pettersson avgick från styrelsen och tackades för sina betydelsefulla insatser.


Avgående ordförande Anette Söderman tackades för sitt arbete att leda hembygdsföreningen. Eva Sievert uttrycker denna tacksamhet.Professor Anders Kaliff inleder sitt spännande föredrag.


Anders visar hur Wist såg ut när han växte upp. Gården Husby ses mitt i bilden


Snart var dom slut!


Stureforssonen, professor Anders Kaliff.