Wist hembygdsförening
Årsmötet 03-03-07

Vist hembygdsförening har haft årsmöte. Inför fullsatt församlingshem spelade bygdespelmännen Lars från Skog och Johan från Bomanstorp. Viston sjöng under ledning av Inger Koberstein. Årsmötet leddes av Anders Ekdahl. Kalle Bäck höll ett medryckande föredrag om matens, dryckens och måltidens historia.

Årsberättelsen för 2002