Friluftsgudstjänst i Bomtorpet 030529

För tredje året i rad stod Frälsningsarmèn för en mycket uppskattad och välbesökt friluftsgudstjänst i Bomtorpet. Predikan av divisionschef Leif Alm, Jönköping. Frälsningsarmèns musikkår medverkade. Hembygdsföreningens Ingmar Carlsson hälsade välkommen och kyrkoherde Hans Eneroth inledde gudstjänsten. Cirka 120Cirka 120 personer var närvarande och kaffe med dopp serverades.