Nytt tak på Bomtorpet

sommaren 2017

Taket på Bomtorpet har varit i stort behov av renovering, och i samband med att vår närmaste granne, RE-fastigheter påbörjade omdaningen av sina fastigheter på Björnbärsvägen kom Wist Hembygdsförening överens med att överlåta ca 30 kvm mark öster om vår vedbod / förråd, som tack för detta har föreningen fått en penninggåva som möjliggjorde nytt enkupigt taktegel på Bomtorpet, samtidigt med detta arbete fick den lilla boden överta bättre begagnade takpannor. Så vi har nu gjort klart dessa två tak med ny taktäckning och bytt ut nockbrädor, vindskivor, målat och tjärat.

Ett stort tack till samtliga inblandade som under sommaren 2017 lagt ner många frivilliga timmar i detta projekt.
/ Text och foto:  Håkan  Gustafsson

Takläggarna Göran Gustafsson och bakom honom  Bengt Gustavsson tar en paus vid de tegelpannor som snart ska upp på taket.Bomtorpets nya tak är nästan klart. Taknocken är bl a kvar att lägga. Resultatet verkar bli riktigt fint. På våffelfesten kunde man se hur det färdiga taket ser ut.

Bildtexter: Mats P
.