Ringetorp område 123

Exkursion med växtcirkeln 030710

 

Kvällens exkursion ägnades åt att söka efter fältgentiana inom "område 123" i Länsstyrelsens naturinventering av hagar och lövskogar i eklandskapet söder om Linköping. Fältgentiana, som har blivit alltmera sällsynt, har enligt nämnda inventering iakttagits inom området. Vi hoppades även att med lite tur se dårgräsfjäril, en fridlyst gräsfjäril som förekommer inom området.

 

 

Exkursionsanteckningar Cirkeldeltagarna, till antalet 11, var på plats vid Ringetorp c:a klockan 19:15.

Senare under kvällen anslöt även naturfotografen Bengt Eklöv.

"Område 123" genomsöktes noga och många intressanta växter noterades, men någon fältgentiana upptäcktes ej.

 

Bland de växter som diskuterade under exkursionen noterades:

Stor blåklocka. Johannesört. Höskallra eller ängsskallra?

Nattviol (riklig förekomst).

Lundstarr (förutsättning för dårgräsfjäril).

Kattfot med fröställning (relativt riklig förekomst).

Ormrot.

Jungfru Marie nycklar (lokal massförekomst med 200 - 300 exemplar på c:a 25 m2 yta).

Krypvide.

Kruståtel.

Brunört.

Daggkåpa.

Solvända.

Guldklöver.

 

   

Beroende på tiden på dygnet, kl 19 - 21, var förekomsten av flygande fjärilar mycket sparsam. Någon dårgräsfjäril syntes ej.

Noterades förekomsten av ett "biträd", ett bisamhälle levde i en ihålig ek i området.

Kvällen var ljum och nästan vindstilla. Det medhavda kaffet smakade utmärkt.

Trots att ingen fältgentiana påträffades var exkursionen mycket givande. Enligt uppgift förekommer fältgentiana i två underarter, den ena blommar i juni - juli, den andra under augusti. Beslutades att göra ett nytt försök 2003-08-20 att hitta fältgentiana inom "område 123", samling kl. 19:00 vid Ringetorp.