Studiecirkel, växter, vid Fornhemmet 4 juni 2018
Veckan före den botaniska vandringen så träffades studiecirkeln vid Fornhemmet. Här är artlistan från det tillfället:
Tomtskräppa, krusskräppa, ängskovall, skelört, nejlikrot, vanlig smörblomma, teveronika, gulvial, häckvicker, rödklöver,
ramslök, timotel, ängskavle, hundäxing, hässlebrodd, skogsnäva, grönvit nattviol och spretnäva. (texten tillagd 190611/MP)


Botanisk och historisk vandring på Hjortkälla 11 juni 2018.
Text och foto: Mats Persson  (MP) och foto: Bertil Tunel (BT)

Det var kommunekolog Torbjörn Blixt som hälsade oss 16 deltagare välkomna och ledde oss på en botanisk och historisk vandring runt Hjortkällas södra delar. Vädret var stilla och fint efter regn och vi fick lära oss en hel del under den vackra kvällen.

Torbjörn visar på örter omväxlande med att fånga och visa upp små fjärilar som gömde sig i det våta gräset


Deltagarna vandrar vidare efter Torbjörn medan ett stilla regn faller kortvarigt.


Den grönvita nattviolen blommade överallt. Den var till och med lite överblommad här och var pga den varma och tidiga försommaren.


Vi står vid torpets plats på Hjortkälla. Brandliljan i förgrunden är kvarstående från torpets blomsterrabatt sedan början av 1900-talet. (Foto: BT)


Det är fascinerande att tänka sig att dessa vackra brandliljor troget står kvar nära sin plantering efter mer än 100 år! (Foto: BT)


Stort tack till kommunekolog Torbjörn Blixt som kom och lärde oss mycket nytt! Här tror jag att han visar en liten vårtbitare och berättar hur de byter skinn/skal flera gånger medan de växer. Högerhanden tycks visa hur vårtbitarens käkar ser ut. (Foto: BT)


Vi  tar med en bild från studiecirkeln (kamratcirkel) om örter. Den leds av Anette Söderman och första träffen skedde på Fornhemmet där kvällen var så här skön. Cirkelns andra träff var att delta i blomster- och kulturvandringen till Hjortkälla.